Závěr z představení projektu Lesní informační centrum v areálu bývalého Lesního koupaliště a následné diskuse

Na Valentýna se v experimentálním studiu v Lidových sadech konala beseda nad projektem Lesního informačního centra. Přes veškeré proklamace není zcela jasné, zda je navržený projekt určen skutečně pro občany města.

Zarážející jsou výrazy typu „náš projekt, náš zájem, naše pravidla, naše zájmové území“ používané zástupci navrhovatelů při urputné obhajobě stávající podoby záměru.

Divizna se rozhodla za peníze z EU a v rozporu s přáním občanů města postavit svým zaměstnancům nové pracoviště a požadavek na možnost koupání umlčet titěrným jezírkem. To je však svou malostí vhodné tak akorát pro koupání právě zaměstnanců Divizny. O tom svědčí i fakt, že koupající se mají slunit pouze na molu.

Při obhajobě Lesního informačního centra v Lidových sadech padla zásadní lež. Totiž ta, že přítok vody je nedostatečný. Dle propočtu se bazén naplní, či voda v něm vymění za necelého dva a půl dne. Další lež se objevila na webu města. Je zde uvedeno, že navrhovaný záměr města v areálu obsahuje zejména revitalizaci vodní plochy. Vodní plocha při tom téměř zcela zmizí. Revitalizací vodní plochy je totiž oprava vany bazénu, po které volají občané, a nikoli její zasypání, které je v projektu navrženo.

Diskuse není o tom, že tu máme zelenou louku a rozhodujeme se, zda na ní postavit koupaliště nebo ekologické centrum. Máme tu donedávna velice dobře a příjemně fungující koupaliště, kterých je mimochodem v Liberci akutní nedostatek, které již dávno volalo po rekonstrukci. Nyní je nám vnucováno, že to, co tu máme a na čem můžeme stavět, úplně pohřbíme a postavíme centrum, jehož potřeba je diskutabilní a které lze navíc postavit kdekoli jinde. Jedná se o unikátní prostor. Unikátní je nejen díky své poloze – kde jinde najdete zděný bazén uprostřed lesů – ale také díky architektuře samotného bazénu členěného do několika částí s různou hloubkou a doplněného betonovým molem.

Jeden z předkladatelů projektu Lesního informačního centra je organizační složkou ZOO Liberec. Ta se v poslední době chová jako zcela zaslepený gubernátor a destruuje historicky hodnotné výtvory našich předků. Nejprve se rozhodla výstavbou nového vstupu dovršit zkázu parku v Lidových sadech, kterou kdysi sama započala. Nyní navrhuje vymazat ze světa unikátní, byť zničené, koupaliště, po jehož obnově volá mnoho občanů města již řadu let.

Chápu, že ZOO prosazuje svůj rozvoj a loví návštěvníky. Ale nemá žádné právo při tom pošlapávat zájmy a přání občanů města, které je jejím zřizovatelem, a ničit historické hodnoty. ZOO Liberec však postupuje prokazatelně proti zájmům a přáním svých chlebodárců – tedy obyvatel města. Pokud ZOO takto ohrožuje veřejný zájem a devastuje budoucí podobu a přívětivost této výjimečné lokality, je na čase zamyslet se nad výměnou vedení či úplným zrušením takto nebezpečně se rozpínající organizace.

Petr Dvořáček, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na věštění budoucnosti jsem nikdy nevěřil. V Liberci se však nyní objevují jasné náznaky budoucího vývoje kolem nemocnice. Dovolil bych si proto uvést stručný