20. Březen, 2012

Během týdne neklidu na vysokých školách nepokojů zazněla v různých debatách myšlenka, že vlastně žádný stát nepotřebujeme, stejně nám způsobuje samé problémy. Protože totéž slovem i skutkem hlásá vláda, proti níž protestujeme jako pedagogové a studenti, asi to nebude tak jednoduché. Podívejte se na mapu tzv. failed states, kde stát přestal existovat. V zemích…

20. Březen, 2012

Víte, do kdy patřila Žitava a okolní Lužice Českému královstsví a který král jí udělil městská práva? Jaký význam měla solná stezka vedoucí přes Žitavu? Jaké historické památky můžete najít v tomto městě vzdáleném jen pár kilometrů od Liberce? Pokud Vás zajímá historie našeho regionu, potom si nenechte ujít mimořádnou příležitost komentované prohlídky výstavou…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.