O výstavbě MŠ v ulici F.L.Věka

Již v r. 2007 bylo v materiálu společnosti GAC, která se zabývala optimalizací sítě MŠ a ZŠ ve městě Liberci uvedeno, že stav budovy MŠ Čtyřlístek v ulici F.L.Věka je technicky nevyhovující / takto byly v celé studii označeny pouze dvě MŠ – tato a MŠ Tovačovského/.

Na toto bylo reagováno v r. 2009 záměrem PPP projektu, což by bývalo v praxi znamenalo, že SML vynaloží celkem cca 112 mil korun za 20 let provozu školky, včetně výstavby. Od tohoto záměru bylo ustoupeno.

Během zimy 2011 – 12 se však ještě přihoršilo, některé z dětí musely zůstat doma. Vedení města se rozhodlo tuto situaci řešit – výstavbou nové MŠ. Tato nová MŠ by měla být kontejnerového typu, dalo by se tedy předpokládat, že bude lacinější než běžná stavba a potenciálně přestěhovatelná v případě potřeby na jiné místo ve městě. Předpokládaná cena je však diametrálně jiná, než mají obdobné stavby v jiných obcích naší republiky.

Pro srovnání:

Liberec :
84 dětí, zastavěná plocha 500m2, 2 podlaží, 58 kontejnerů, 24,7 mil Kč bez DPH / realizace celého projektového záměru je odhadována v případě realizace formou dodavatelského úvěru na 32,7 mil Kč s DPH/.

Reference z jiných obcí / snadno dohledatelné na internetu, firem zabývajících se kontejnerovými školkami jsou v republice minimálně dvě desítky/:
Rychnov n/N: 5 mil korun / 40 dětí,
Modřice: 3 mil …150m2 plochy, Jihlava: 20 mil /100 dětí,
Staňkov: 4 mil/ 28 dětí,
Hradec Králové –Kukleny: 10 mil / 50 dětí,
Borovany: 5,5 mil / 25 dětí

… a jistě existují mnohé další školky, levnější než výše uvedený návrh.

V souvislosti s touto situací si lze klást různé otázky : Jsou v Liberci jiné děti než jinde? Platí tady snad jiné hygienické normy? Bude se někdy v tomto městě při realizaci zařízení typu školy, školky, hřiště, parky či hospic konečně postupovat úsporně i pokud jsou realizovány z veřejných peněz? Lze se domnívat, že pokud by si radní stavěli taková zařízení sami, chovali by se jistě racionálněji.

Pikantní je však tento příběh již od samého začátku. Pro přípravu projektového záměru byl odborem školství a kultury MML osloven jediný architekt a odměna za jeho činnost je 80,- Kč pod limitem, takže zakázka na vytvoření projektového záměru byla zadána přímo z odboru magistrátu a nemuselo být vypsáno výběrové řízení !

Vysvětlivka: PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships

Kateřina Absolonová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V červnovém zpravodaji liberecké radnice se objevil oslavný článek, že bazén na ZŠ Sokolovská, kterému  hrozilo uzavření, je díky nové technologii pro děti na
Začnu otázkou: Kolik korun jste ochotni vydat za krabici papírových kapesníků? Já obvykle za balení se 100 kusy tohoto zboží něco mezi 10 a
Vedení radnice je v některých směrech snaživým žákem. Poté, co téměř zaplněný sál krajské knihovny při debatě „Jak změnit město za 540 mil. Kč“,
Statutární město Liberec obdrželo dne 12.04.2011 petici týkají se požadavku na vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova. Tato ulice se nachází v místě