28. Červen, 2012

Zastupitelstvo města má na programu bod s názvem “Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBÚ na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. směnečného programu”. O co jde: Radnice se potýká s problémem, jak získat prostředky na profinancování evropských projektů a už…