Audit dotací EU v Liberci – hrozba pro dopravní podnik, lázně a podvod Syneru

Další problémy způsobené bývalým vedením města se valí na Liberec. Auditoři ministerstva financí kontrolovali projekty podpořené Evropskou unií a našli výrazné chyby. Zadluženému Dopravnímu podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ) hrozí, že bude vracet dotaci ve výši 80 milionů korun. S group holding (Syner) zase ze sebe dělal „malý a střední podnik“, aby dosáhl na dotaci k vybudování sportovišť. Jako předražená zakázka se rovněž podle kontrolorů ukazuje i renovace městských lázní, která stála za pádem primátora Jana Korytáře.

Ministerstvo financí vyslalo do Liberce auditory, aby zkontrolovali, jak se zde nakládá s evropskými dotacemi, které do města jdou skrze Regionální operační program (ROP) Severovýchod. Zmínění experti z ministerstva financí zde našli zásadní chyby a městské kase hrozí, že znovu a ještě více zadluží. Další experti najatí přímo úřadem ROP zkoumali situaci kolem městských lázní. Zakázku označili jako předraženou. Konečná zpráva má být hotová v září.

Audit tramvajové trati Fügnerova-Mlýnská-Klicperova

Audit ministerstva financí se věnoval modernizaci tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova (Liberec). Auditem bylo zjištěno pochybění při zadávaní veřejné zakázky, když bylo původní výběrové řízení rozděleno na tři samostatné zakázky. U prvního a druhého výběrového řízení na stavební práce byl zvolen způsob zjednodušeného podlimitního výběrového řízení a v případě posledního výběrového řízení (zpracování projektové dokumentace) se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Auditoři zjistili, že došlo k chybně zvolenému druhu zadávacího řízení. Správně mělo být použito jedno otevřené zadávací řízení na stavební práce. Zadavatel v důsledku rozdělení výběrového řízení na dvě podlimitní výběrová řízení porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Dle tohoto paragrafu byl zadavatel povinen při postupu tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Liberecký dopravní podnik již dnes trápí dluh zhruba čtvrt miliardy korun. Nyní mu (a městu jako jeho majiteli zároveň) hrozí, že by mohl vrátit dotaci, v maximální výši až 101 625 790 korun. Zástupci DPMLJ i ROP Severovýchod výsledky auditu odmítají a tvrdí, že chybu udělali auditoři.

Syner – pochybení nebo pokus o podvod?

Další pochybení nebo rovnou pokus o podvod našel audit u známé liberecké společnosti S group holding (Syner). Její dceřiná společnost S Group Sport facility management, který za čtrnáct milionů ročně pro město spravuje Tipsport arénu (kterou exkluzivně využívá hokejový klub patřící majitelům Syneru) a přilehlá sportoviště, podle auditorů figurovala jako „malý a střední podnik“, aby tak dosáhla na dotaci k výstavbě víceúčelové rekreačně sportovní dráhy.

„Auditem bylo zjištěno, že příjemce S Group Sport facility management, s.r.o. nebyl v době podání žádosti o poskytnutí dotace malým a středním podnikem, čímž nesplnil kritérium oprávněnosti žadatele pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu dle pravidel pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod. V této souvislosti nebyl způsobilým příjemcem pro tuto oblast podpory.“, uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Přitom je to právě společnost S group holding (Syner), která opakovaně ukazuje na svou velikost a význam pro město i region, zejména když se snaží žalovat kritiky přístupu některých politiků k ní.

Své auditory nechal kontrolovat evropské dotace i samotný ROP Severovýchod. Podle vyjádření mluvčí tohoto úřadu Evy Jouklové, které přinesla liberecká MF Dnes, i v této zakázce našli auditoři pochybení. „Kontroly děláme na podnět policie a také na nás v tomto směru tlačí Evropská komise. My jsme na ně najali dva experty. Jeden kontroloval průběh zakázky a nenašel žádné pochybení. Druhý zkoumal, jestli nebyla předražená a pochybení našel. Výsledek jsme poslali na libereckou radnici, která s tím nesouhlasila. Nyní na tom pracuje třetí expert. Výsledek bychom chtěli vyhlásit do konce září. Do té doby nebudeme práce na městských lázních proplácet,“ dodala Jouklová.

Předražené městské lázně

Na možnost, že je zakázka předražená a možná účelově vypsaná, ukazoval někdejší primátor Jan Korytář. On a Změna pro Liberec požadovali, aby se na lázně a bazén vypsaly zakázky nové, povolila se kritéria a rozšířil se tak počet uchazečů. Dostal se kvůli tomu do zásadního sporu se členy své někdejší koalice z ČSSD a Liberce občanům. Situace vyeskalovala v politickou krizi na liberecké radnici na jaře loňského roku a Jan Korytář a zástupci Změny pro Liberec byli svými koaličními partnery a ODS odvoláni. Zbytek povolební koalice (Liberec občanům, ČSSD a část Unie pro sport a zdraví) pak spolu s Věcmi veřejnými utvořil opozičně smluvní koalici s ODS.

Jak jsme na jaře tohoto roku dokázali, současné vedení města (konkrétně náměstek Lukáš Martin z ČSSD), pod kterého investice spadají, vůbec nemělo tušení, kdo na lázních jako subdodavatel pracuje.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi