O článku, který (ne)vyšel

Dnes bych Vám ráda řekla pohádku. Pohádku o jedné větě, o jednom lednovém Zpravodaji a o jednom neškodném článku, který „tak nějak“ (ne)vyšel. Ale zpátky na začátek…

Psal se 23. duben 2012, v Malém sále Kulturního centra 101010 se konala akce nazvaná Setkání občanů s Radou městského obvodu. Starosta Pohanka zrovna ustál pokus o své odvolání a světlo světa spatřil jeden z nejhorších Zpravodajů posledních let.

V něm totiž starosta ze svého pohledu vysvětloval události posledního měsíce a „nějak“ opomněl nabídnout prostor k vyjádření i druhé straně. Během chvíle tak dostal „apolitický“ měsíčník tvrdou ránu. A to jen proto, že autor úvodníku zapomněl, že pro zachování vžitého bludu o apolitičnosti znamená někdy mlčeti zlato.

Inu – stalo se tak, že Zpravodaj se stal jedním z hlavních témat té (občany poměrně skromně obsazené) besedy. Na naše nářky padaly povzdechy, že občané (a opozice?) do Zpravodaje nepřispívají. Z úst pí Hoření také vzešla výzva, jejíž důsledky asi nemohla domyslet. „Paní Schlegelová, tak něco napište!“

A já napsala! Byť trochu se zpožděním a za zády s webem Naše Vratislavice a připravovaným občanským sdružením. Jejich vznik jsem si v době výzvy ani ještě nezačala představovat.

Vážení spoluobčané!
Zdravím Vás jménem skupiny vratislavických aktivních občanů, kteří nechybí na žádném zasedání zastupitelstva městského obvodu. Prostřednictvím zpravodaje bych Vás ráda informovala o našich aktivitách a o možnostech Vašeho zapojení.
Pod vládou podzimu se nám povedlo spustit webový portál www.nasevratislavice.cz. Jeho srdcem jsou archivované audiozáznamy z jednání zastupitelstva (dokonce s posvěcením Úřadu pro ochranu osobních údajů). Portál si klade za cíl být prvním názorově otevřeným médiem o záležitostech našeho obvodu. Místem pro sdílení toho, co nás „pálí“ a co nás těší. Uvítáme komentáře a příspěvky zastupitelů i všech občanů – a to ke všem vratislavickým tématům.
Zároveň jsme se rozhodli podniknout nutné kroky k založení občanského sdružení Naše Vratislavice. Jeho cílem je podpořit budování vratislavické občanské společnosti, protože nás aktivních je zatím velmi málo. Zní to jako fráze, ale není! Chceme se scházet, vzájemně se informovat, včas se i vrátit k problematice územního plánu. Ve Vratislavicích (i ve světě) vznikají problémy často proto, že spolu lidé nemluví. Připravujeme ustavující členské shromáždění, kde Vás rádi potkáme „na živo“. Na webu nasevratislavice.cz najdete navržené stanovy a na stejném místě se dozvíte i termín shromáždění a dalších setkání (až budou známy).
Na závěr mi dovolte jen skromné přání. Nepropadejte apatii – právě ta je náš největší nepřítel! Buďte aktivní a zajímejte se. Jsem občanským aktivistou a trpělivým optimistou v Liberci a Vratislavicích dostatečně dlouho na to, abych viděla, že pečlivá snaha nese ovoce. Důkazem budiž přislíbené zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na webu Vratislavic nad Nisou.
Jana Schlegelová, členka přípravného výboru Naše Vratislavice o.s.

A výsledek? Ten už znáte, pokud jste tedy v lednovém Zpravodaji dobře hledali.

To necelé dva měsíce poté, co předsedkyně redakční rady (pí Hoření) na zastupitelstvu v diskuzi občanů tvrdila, že v případě redakčního krácení se pod článkem vždy uvádí poznámka REDAKČNĚ KRÁCENO, stejně jako to, že zkrácený článek se vždycky posílá k autorizaci (nikoli tak u mě).

Bylo mi trochu záhadou, proč jsem se nemohla pochlubit, že máme na webu k dispozici audiozáznamy ze zastupitelstva? Proč jsem Vás nemohla pozvat na ustavující schůzi občanského sdružení? A proč jsem Vám nemohla předat své tiché poselství, že zajímat se má smysl? A čekala jsem dost, ale pravdu ne.

Ze zápisu redakční rady, 19. prosince 2012:

Dne 18. prosince požádala paní Ing. Jana Schlegelová, členka přípravného výboru Naše Vratislavice o.s. o zveřejnění článku, kde chce prostřednictvím zpravodaje informovat občany o webovém portálu www.nasevratislavice.cz. Vzhledem k tomu, že se nejedná o politickou stranu, ani hnutí, bude tento text žádosti ve Zpravodaji uveden. Členové redakční rady konstatují, že na těchto webových stránkách se objevuje jen hodnocení politické situace a politické aktuality vztahující se k MO Vratislavice a hodnocení práce úřadu. Informace, týkající se občanských záležitostí, které by měli řešit občanská sdružení, se neuvádějí. Redakční rada nesouhlasí s celým zveřejněním článku, ale pouze upozorněním, že takovýto webový portál existuje a kdo je jeho zakladatelem.

Jako kdyby redakční rada vůbec netušila, že občanská sdružení vykonávají činnosti, které definují ve stanovách. Ty „světí“ Ministerstvo vnitra, nikdo jiný. Kdyby si dala práci a přečetla si naše navržené (a již potvrzené) stanovy, zjistila by, že hlavním cílem občanského sdružení Naše Vratislavice je rozvoj občanské společnosti ve Vratislavicích nad Nisou a informování veřejnosti o dění v obvodu.

Stojím pevně na zemi, když říkám, že informace na webovém portálu jsou v naprostém souladu s definovanými cíli a s trochou sebechvály (omlouvám se) dodávám, že jsme asi nevykročili úplně blbě. V lednu má totiž webový portál nakročeno k podobné návštěvnosti, jakou nastřádal za dobu celé své existence v posledních měsících roku 2012. To naopak argumenty redakční rady stojí na vodě, její členové se ve svém zdůvodnění neoprávněně stylizovali do role Ministerstva vnitra a tím neúměrně překročili své pravomoci.

Dovoluji si také skromně poznamenat, že pokud rada na svých tvrzeních trvá, „pláče na špatném hrobě“. Cesta k zastavení existence našeho „chybného sdružení“ by neměla vést přes neodůvodnitelnou cenzuru pravidelného vratislavického měsíčníku, měla by vést zase jen přes Ministerstvo vnitra. Debatě o legalitě našeho působení se určitě nebráníme, osobně bych se ale přimlouvala dát si v komunikaci s Ministerstvem vnitra trochu přestávku. Bylo by asi nešťastné, kdyby se tam v krátkém sledu Vratislavice proslavily už druhým „poťouchlým“ dotazem. Po dotazu na téma kontrolních výborů, by tenhle mohl znít následovně: Mohou se aktivní občané sdružovat, povídat si o malé komunální politice a práci svého městského úřadu?

Výsledek si, stejně jako v prvním případě, dovolím předjímat… Co si předjímat nedovolím, jsou další kroky redakční rady vedené směrem k občanským příspěvkům do Vratislavického zpravodaje, nebo udržitelnost pověsti o kompetencích členů naší redakční rady. Paní Hoření bych pak ráda vyzvala, ať váží svá slova. Vždycky se totiž může objevit na cestě někdo, kdo je vezme vážně.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se