nášLiberec

Search

Vedení města se rozhodlo vrátit regionální radě 37 milionů k projektům IPRM Lidové sady

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod stanovil na svém zasedání v říjnu 2012 přísnější pravidla pro čerpání finančních prostředků IPRM. Vedení města se rozhodlo nerealizovat projekt „Revitalizace areálu LVT“, Regionální rada proto vyzvala Liberec, aby za výše uvedený projekt navrhl náhradu či požádal o snížení přidělení finančních prostředků. Vedení města žádný náhradní projekt nenavrhuje a chce vrátit část dotace – 37,5 milionů Kč z celkové částky 605,5 milionů Kč určené na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ Regionální radě.

Tyto finanční prostředky tak budou přerozděleny do jiných regionů. Zastupitelé za Změnu pro Liberec navrhují, aby místo tohoto vyřazeného projektu byl určen k realizaci projekt obnovy Lesního koupaliště.

„Město jde cestou nejmenšího odporu – když za situace kdy nemá peníze, se chystá vrátit nevyužité peníze Regionální radě. Na jedné straně se spěchá s vyřazením projektu „Revitalizace areálu LVT“z indikativního seznamu, na straně druhé se nejspíš nic nedělá pro to, aby se začaly realizovat projekty, které na indikativním seznamu dosud jsou a jejichž případná realizace by našla velkou podporu mezi veřejností i napříč politickým spektrem,“ říká Kateřina Absolonová.

„Zcela nepochybně jde o projekt týkající se revitalizace Lesního koupaliště. Podle mého názoru by si podporu určitě zasloužil i Pavilon leknínů v Botanické zahradě,se kterým se původně v IPRM Lidové sady počítalo, a který se neustále přesouvá a odsouvá. Další lokalitou, která je na indikativním seznamu dosud uvedena, je areál přírodního divadla. Svojí zpustlostí snad lesní koupaliště i předčí. Dalším místem, které připomíná smetiště a dlouhodobě irituje místní obyvatele, je lesík nad ZOO, tzv. Sherwood, který na indikativním seznamu dosud je, i když jeho skutečná realizace se stále odsouvá. Proto nechápu kroky města, které vrací 37 milionů,“ dodává Zuzana Tachovská.

Opravdu v Lidových sadech nepotřebujeme oněch 37 milionů?

Lesní koupaliště Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.