Veřejné osvětlení a světelné křižovatky v Liberci již nebude spravovat společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sice v rámci soudního sporu o platnost odstoupení města Liberec od smlouvy o správě veřejného osvětlení a světelných křižovatek domáhala pokračování v plnění smlouvy, odvolací soud ale návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

Z důvodu opakovaného porušování smlouvy ze strany společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. město Liberec v polovině loňského roku od smlouvy odstoupilo a počítalo s převzetím správy osvětlení od ledna tohoto roku.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. napadla odstoupení města od smlouvy žalobou a následně se předběžným opatřením domáhala pokračování plnění smlouvy. Soud prvního stupně nejdříve předběžným opatřením nařídil městu Liberec ve smlouvě pokračovat a společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. tak měla zajišťovat správu osvětlení až do konečného rozhodnutí ve věci.

Vzhledem k tomu, že město považovalo a považuje postup společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. v této věci za zcela účelový, mimo jiné proto, že předběžné opatření bránilo řádnému vrácení svěřeného majetku zpět městu a jeho hospodárnějšímu využití, podalo proti předběžnému opatření odvolání.

Odvolací soud dal městu za pravdu a návrh společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. jako nedůvodný zamítl. Město v soudním sporu zastupuje Advokátní kancelář Heřmánek & Černý.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V