Smlouvou s BusLine tratí Liberec nejméně 12 milionů ročně

Audit ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi společností DPMLJ a BusLine prokázal, že kdyby dopravní podnik zajišťoval autobusovou dopravu vlastními silami, Liberec by každoročně ušetřil nejméně 12 milionů korun.

Takto naformulovaný závěr však v auditu nikde přímo nenajdete, plyne však jasně z porovnání nákladů na kilometr dnes a v případě, že by si DPMLJ od BusLine žádnou dopravu neobjednal.

Zadáním auditu bylo porovnat smluvní podmínky mezi DPMLJ a BusLine s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě. Tedy případy, kdy si nějaký dopravce nechá zajistit část svých výkonů jinou firmou. Auditorská firma zvolila jiný přístup a srovnávala současný stav se situací, kdyby si dopravní podnik zajišťoval veškerou dopravu sám. Proč nedodržela zadání, není známo.

Auditoři odhadovali, kolik by doprava stála, kdyby ji zajišťoval jen DPMLJ na základě modelu. Z modelu plyne, že náklady dopravního podniku jsou dnes o 2,81 Kč na každý kilometr autobusové dopravy vyšší než v případě, kdyby v Liberci nepředal část svých výkonů společnosti BusLine a nakoupil nové autobusy. Po vynásobení odhadovaným celkově najetým počtem kilometrů tento rozdíl dělá právě minimálně 12 milionů korun, o které má dopravní podnik vyšší náklady, než kdyby jezdil sám.

Tato čísla obsahuje přiložená tabulka 7 z auditu o nákladech na autobusovou dopravu v Liberci, řádek „Celkem“ ukazující na celkové náklady a náklady na kilometr a sloupec „1-12 2012 přepočet Kč/km“ a „Model Kč/km“.

Audit smlouvy DPMLJ a BusLine

Josef Šedlbauer k tomu dodává: „Výsledek je naprosto logický, čím více naježděných kilometrů, tím jsou náklady na jeden kilometr nižší, protože část nákladů je stejná bez ohledu na výkon – budovy, garáže, opravny, manažeři… Jde o jednoduché ekonomické pravidlo úspor z velikosti.“

Domníváme se, že výsledná úspora by mohla být ještě vyšší než uvádí audit. Model přejímá argumentaci dopravního podniku, že pro samostatné zajišťování dopravy by bylo potřeba nakoupit nové autobusy na úvěr a pro DPMLJ je samotný fakt úvěru nevýhodný. Ve skutečnosti DPMLJ nové autobusy k dispozici má a téměř žádné další by pro Liberec kupovat nemusel: třináct autobusů DPMLJ s pohonem na CNG využívá v Jablonci společnost BusLine za naprosto netržních podmínek.

Ve shrnujících závěrech auditu, které prezentuje dopravní podnik, jsou bohužel smíchány údaje za Liberec i Jablonec a korektní hodnoty založené na reálných datech s tvrzeními, která jsou vytržena z kontextu. „Něco takového jsme předpokládali a proto jsme při zadávání auditu trvali na jeho zveřejnění a veřejném projednání tak, aby se v celém materiálu mohla zorientovat jak odborná, tak široká veřejnost. Na veřejném projednání nadále trváme a osobně doufám, že předseda představenstva Roman Šotola splní slib, který mi v tomto ohledu dal“, uzavírá Josef Šedlbauer.

Při veřejném projednání bude jistě prostor i na další aspekty smluvních vztahů mezi DPMLJ a BusLine, které dokreslují realitu tohoto nestandardního smluvního svazku.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy