Vratislavice schvalují nový jednací řád! Po svém …

Na program zastupitelstva Vratislavic nad Nisou se opět dostala novela jednacího řádu, která se spolupodílela na předčasném ukončení březnového zasedání.

Novela přichází s omezením kapacity jednacího sálu, zavedením tříminutových diskuzních příspěvků u občanů i zastupitelů, zavádí pravidlo „třikrát a dost“ (každý občan i zastupitel může k danému bodu vystoupit maximálně třikrát). Nechala se inspirovat novým jednacím řádem zastupitelstva v Liberci.

Proč se tak děje, zůstává otevřeným tajemstvím. Vratislavice nemusí přejímat liberecký jednací řád. Ba naopak! Není objektivní důvod, aby obec s dvanáctinou obyvatel přebírala množství formálních postupů, které navíc povedou k omezení demokrackých principů na malém politickém kolbišti.

Rozdíly mezi jednacím řádem Liberce a Vratislavic

Předkladatel novely, starosta Lukáš Pohanka (SLK), je současně i libereckým zastupitelem (Liberec občanům). A přestože se netají inspirací v Liberci, pozornému divákovi neuniklo několik podstatných rozdílů. Nevrhají na Vratislavice zrovna dobré světlo.

  • Liberec omezil kapacitu jednacího sálu v souladu s bezpečnostními předpisy, v případě potřeby je ale SML schopno zajistit audio přenos do dalších prostor radnice a zajistit tak veřejnost zasedání. Zasedací místnost na radnici má navíc objektivně větší kapacitní rezervy, než je tomu v případě vratislavické.
  • V Liberci se omezení „třikrát a dost“ nevztahuje na důležité body – rozpočet, investiční akce, majetkoprávní operace. V návrhu vratislavické koalice se omezení vztahuje na všechno.
  • V Liberci se k návrhu jednacího řádu vyjadřovaly s několikaměsíčním předstihem všechny zastupitelské kluby. Některé připomínky se zapracovaly ještě předtím, než šel materiál do zastupitelstva. Tam se projednal, pozměnil a schválil. Ve Vratislavicích opozice neměla osm dní před březnovým zasedáním informace, že se novela vůbec chystá! Kontrolní výbor návrh obdržel na svém jednání na stůl. Když následně na zastupitelstvu chyběl koalici jeden zastupitel, starosta návrh raději stáhl.
  • Zastupitelstvo SML trvá někdy i více než sedm hodin a zápisy dosahují románových délek. Liberec byl ve stavu, který bylo třeba řešit. Vratislavice nikoli! Délka jednání jen zcela výjimečně přesáhne tři hodiny.

Jana Schlegelová, občanská aktivistka a předsedkyně o.s. Naše Vratislavice k tomu dodává: „Že mají Vratislavice své specifické problémy, je zřejmé všem, kteří kdy navštívili naše zastupitelstvo. Novela ale nepřichází proto, aby je řešila. Je jejich ztělesněním, snahou současného vedení umlčet nechtěné hlasy.“

Klíčové zasedání, které bude o osudu novely hlasovat, se bude konat 3. dubna 2013 v zasedací místnosti úřadu městského obvodu – od 17 hodin. Kontakty na zastupitele a vedení městského obvodu jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách obvodu.

Kontakty:
Ing. Jana Schlegelová
Předsedkyně o.s. Naše Vratislavice a členka kontrolního výboru Vratislavic nad Nisou.
Telefon: + 420 775 991 943
Email: jana@nasevratislavice.cz

Kdo je kdo ve Vratislavicích nad Nisou?

Koalice: Lukáš Pohanka (SLK, starosta), David Doležal (ČSSD, místostarosta), Mgr. Vladimíra Hoření (SLK), Ing. Vladislav Krušina (SLK), Ing. Jiří Mejsnar (SLK), Aleš Preisler (USZ), Hana Šimková, MUDr. Jiří Vytiska (SLK).

Opozice: Vladimír Braun (ODS), Vlastimil Jech (KSČM), Marie Jégrová (ODS), Ing. Jana Skalická (TOP 09), Ing. Jaroslav Sýkora (ODS), Jaroslav Šplíchal (bez politické příslušnosti), Jiří Vrána (VV).

Občanské sdružení Naše Vratislavice Oficiálně bylo ustaveno v lednu 2013. Klade si za cíl budovat a upevňovat občanskou společnost ve Vratislavicích nad Nisou. Je provozovatelem webového portálu Naše Vratislavice.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci