17. Listopad, 2013

Všichni ti, kterým nejsou lhostejné životy i osudy svých spoluobčanů, kteří se ocitli v sociální pasti a nemají střechu nad hlavou ani nejnutnější prostředky k životu, mají možnost pomoci i aktivně se zapojit. Liberecká skupina iniciativy Food not bombs zve všechny obyvatele Liberce na informační a tématický „Večer Food Not Bombs – Jídlo místo…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.