10. Březen, 2014

„Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme,“ napsal ve čtyřicátých letech devatenáctého věku Karel Havlíček Borovský za svého pobytu v daleké Moskvě. Poslední týden ale ukázal, proč je jeho slova nutné tesat do kamene i zlata a že se nehodí jen pro…