9. Červen, 2014

V sobotních  novinách jsem si  přečetl, jak  pan náměstek  Kamil Jan Svoboda slavnostně oznamuje, že město bude kontrolovat, aby se dětem ve školách a školkách vařilo zdravě a proto  vydal metodické doporučení, že se nesmějí používat tzv. potravinové náhražky.  To je samozřejmě krok správným směrem. Mám k tomu jen jedinou výhradu. Pan náměstek Svoboda…

9. Červen, 2014

Na svém facebookové profilu se Michal Hron pohoršuje, že Jan Korytář označil ukončení jeho členství v Krajské protikorupční komisi za farizejství. Jeho roztrpčení z tohoto tvrzení je pochopitelné, neboť v povědomí současné společnosti je toto označení synonymem pro pokrytectví. Kdo už by chtěl být označován za pokrytce, že?…