Starostové představili kompletní kandidátku do komunálních voleb v Liberci a další ze svých volebních témat – řízenou decentralizaci dodávek tepla ve městě

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) představili kompletní kandidátku pro podzimní volby do libereckého zastupitelstva. Podle jejich volebního lídra a kandidáta na primátora Liberce Michala Hrona tvoří kandidátku vyvážený tým lidí, které spojuje vůle spravovat město hospodárně, otevřeně, bez korupce a bez klientelismu. Starostové jsou přesvědčeni, že dlouhodobé i aktuální problémy se mají řešit věcně, s respektem k oponentům, bez vzájemné nevraživosti, bez toho, aby argumenty byly odmítány jen proto, že je říká druhá strana.

„Liberečané si zaslouží být hrdí na své město. Ano, Liberec je zadlužený a má i mnoho dalších, často dlouhodobě neřešených problémů. Liberec má ale také rozvinutou infrastrukturu, kvalitní vzdělávací a kulturní instituce, dobře fungující sociální zařízení a úspěšné podniky. Především tu však žijí aktivní a poctivě pracující občané, což pro město představuje ohromný potenciál jeho dalšího rozvoje. Liberecké problémy jsou velké, ale mají řešení. Člověk nesmí klesat na mysli a být zahořklý. Je třeba odhodlání a pozitivního přístupu. A také odpovědných, obětavých a rozumně uvažujících zastupitelů. Starostové takové lidi mají a nabízejí je,“ nastiňuje svou vizi Michal Hron, lídr kandidátky SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

Libereckou kandidátku Starostů podporuje řada výrazných osobností. Patří mezi ně bývalý poradce prezidenta Havla a pracovník jeho kanceláře Jan Šolc, prof. Zdeněk Kovář, první polistopadový rektor Technické univerzity v Liberci, archeolog Petr Brestovanský, známý a populární herec Divadla FXŠ Ladislav Dušek, architekt Jiří Janďourek, bývalý trenér českých reprezentantů ve sjezdovém lyžování Karel Hampl, bývalá náměstkyně libereckého primátora Eva Kočárková a řada dalších.

„Starostové jsou kandidáty, kteří už jednou zvoleni byli, dostali důvěru těch, kdo s nimi žijí v jedné obci. S nimi se neriskuje. Václav Havel věděl už brzy po Listopadu, že ‚starostové jsou našimi nejlepšími politiky, protože jsou zvyklí rozhodovat prakticky, a taky prokázali schopnost dohodnout se‘. Lídra kandidátky  Michala Hrona jsem sám vyzval, aby kandidoval na primátora. 25 let v liberecké politice bez poskvrny   to už znáte politické řemeslo a taky víte odkud vítr fouká,“ říká Jan Šolc.

Kromě kompletní kandidátky Starostové představili i konkrétní návrh řešení jednoho z nejpalčivějších libereckých problémů, a to vytápění města. To dnes pro téměř polovinu libereckých domácností a asi 160 podniků a veřejných budov centrálně zajišťuje liberecká teplárna. Starostové pro Liberecký kraj jdou do voleb s argumentem, že centrální vytápění má budoucnost a smysl jen tehdy, když je cena tepla pro koncové odběratele přijatelná a konkurenceschopná. Podle Michala Hrona, kandidáta SLK na primátora Liberce, je to se stávající zastaralou a předimenzovanou parovodní sítí nereálné. Jednou z cest, jak problém vyřešit, je proto řízená decentralizace vytápění města.

„Výhodnější vytápění libereckých domácností lze zajistit vybudováním několika moderních tzv. kogeneračních kotelen, které kromě tepla vyrábějí i elektřinu. Posílili bychom tak i stávající systém zásobování elektrickou energií, s nímž má Liberec dlouholeté problémy. Taková kogenerační kotelna už od dubna 2013 funguje ve Františkově. Další by mohly následovat například v Ruprechticích, v Pavlovicích, v Rochlici nebo ve Vratislavicích,” říká Michal Hron, kandidát Starostů na primátora Liberce.

„Revitalizací centrálního vytápění ve městě by se daly odstranit více než tři kilometry nadzemních parovodů, čímž by se tepelné ztráty celého systému snížily až o třetinu. To by pochopitelně vedlo i ke snížení ceny tepla pro koncové odběratele,“ doplňuje Jaroslav Zámečník, kandidát SLK do libereckého zastupitelstva.

Na stávající zdroj tepla by dle návrhů energetických expertů SLK zůstala napojená pouze centrální část města. I vytápění této oblasti by však bylo modernizováno, a to přechodem z parovodů na efektivnější teplovody, u nichž nedochází k tak velkým tepelným ztrátám.

Podle kandidáta SLK Jana Marka musí liberecká radnice vystupovat aktivně jako poradce, koordinátor a garant rozumné ceny i pro ty domácnosti, které budou od stávajícího centrálního systému vytápění odpojeny jako poslední. Změna zásobování teplem je složitý proces po stránce technické, finanční i majetkoprávní. Jakémukoliv rozhodnutí proto musí předcházet podrobné propočty a musí se k němu dojít v úzké součinnosti s majoritním akcionářem liberecké teplárny. Následná realizace změn bude sice víceletý proces, avšak s jednoznačnou ekonomickou úsporou pro liberecké občany.

“Ať už bude zvolen jakýkoliv způsob modernizace, musí proběhnout koordinovaně a nesmí na něj doplácet ti, kteří se odpojí od centrálního zdroje později než jiní. Je třeba odmítnout živelné odpojování a živelné budování lokálních plynových kotelen. Jak by k tomu přišli třeba obyvatelé sídliště Kunratická, kde plyn k dispozici není. Ti by potom byli nuceni platit ceny tepla mnohem vyšší než nyní, s čímž rezolutně nesouhlasíme,“ uzavírá Michal Hron, kandidát SLK na primátora Liberce.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt