Podivná skartace na liberecké radnici. Proč zmizely důležité dokumenty?

Změna kritizuje radnici za rozsáhlou skartační akci, která skončila spálením 1.3 tuny dokumentů ve spalovně. Mezi nimi byly i některé důležité dokumenty týkající se problémových projektů, investic a zejména majetkoprávních operací, které už nebude možné zpětně prozkoumat. Ve své podstatě tato skartace znamená faktickou amnestii například nad nevýhodnými převody majetku před MS v klasickém lyžování z roku 2009.

„Za největší ztrátu považujeme skartaci znaleckých posudků k prodejům majetku města z let 1995 – 2008. Kvůli tomu bude po volbách prakticky nemožné provést kontrolu toho, jak město přišlo o svůj majetek,“ říká Jan Korytář.

„Chtěli jsme se zaměřit především na výměny pozemků při přípravě areálu ve Vesci, kterými město přišlo mimo jiné o rozsáhlé pozemky v okolí Papírového náměstí. Řadu těchto znaleckých posudků vypracovával ing. Josef Nadrchal a vlastně díky žádosti o jeden z těchto znaleckých posudků jsme na tuto rozsáhlou skartační akci přišli,“ vysvětluje Jaromír Baxa ze Změny pro Liberec.

Nejvíce těchto důležitých transakcí proběhlo na odboru strategického rozvoje a dotací. Podle názoru Změny pro Liberec došlo skartací znaleckých posudků k porušení interních pravidel o skartaci dokumentů. Podle platných předpisů platí, že dokumenty k majetkoprávním operacím nesmí být skartovány, ale po určité době mohou být uskladněny ve Státním okresním archivu v Liberci. Smlouvy o převodu majetku se přitom na znalecké posudky často přímo odkazují a pouze na jejich základě je možné posoudit, jestli převody majetků byly v pořádku či nikoliv. Zatřídění dokumentů ke skartaci nebo k trvalé archivaci je přitom zodpovědností jednotlivých úředníků města.

„Zmizely také některé dokumenty k významným stavbám, které mohou změnit tvář města. U řady z nich je ale sporné, jestli se do města hodí. Pro město je přitom důležité vědět, za jakých podmínek byly pozemky prodány a jaké má vůbec město možnosti ovlivnit tvář města. Podobně dříve zmizely dokumenty, které mohly zabránit výstavbě obchodního domu Plaza na Šaldově náměstí,“ připomíná Zuzana Kocumová, která v roce 2006 organizovala petici proti výstavbě obchodního centra.

„Na základě této skartace, která byla ukončena 29.5., jsme již jednali s tajemníkem města o možných změnách ve skartačním řádu města, abychom alespoň trochu omezili možnost, že se podobná věc stane i v budoucnu,“ dodává Pavel Felgr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.