Podivná skartace na liberecké radnici. Proč zmizely důležité dokumenty?

Změna kritizuje radnici za rozsáhlou skartační akci, která skončila spálením 1.3 tuny dokumentů ve spalovně. Mezi nimi byly i některé důležité dokumenty týkající se problémových projektů, investic a zejména majetkoprávních operací, které už nebude možné zpětně prozkoumat. Ve své podstatě tato skartace znamená faktickou amnestii například nad nevýhodnými převody majetku před MS v klasickém lyžování z roku 2009.

„Za největší ztrátu považujeme skartaci znaleckých posudků k prodejům majetku města z let 1995 – 2008. Kvůli tomu bude po volbách prakticky nemožné provést kontrolu toho, jak město přišlo o svůj majetek,“ říká Jan Korytář.

„Chtěli jsme se zaměřit především na výměny pozemků při přípravě areálu ve Vesci, kterými město přišlo mimo jiné o rozsáhlé pozemky v okolí Papírového náměstí. Řadu těchto znaleckých posudků vypracovával ing. Josef Nadrchal a vlastně díky žádosti o jeden z těchto znaleckých posudků jsme na tuto rozsáhlou skartační akci přišli,“ vysvětluje Jaromír Baxa ze Změny pro Liberec.

Nejvíce těchto důležitých transakcí proběhlo na odboru strategického rozvoje a dotací. Podle názoru Změny pro Liberec došlo skartací znaleckých posudků k porušení interních pravidel o skartaci dokumentů. Podle platných předpisů platí, že dokumenty k majetkoprávním operacím nesmí být skartovány, ale po určité době mohou být uskladněny ve Státním okresním archivu v Liberci. Smlouvy o převodu majetku se přitom na znalecké posudky často přímo odkazují a pouze na jejich základě je možné posoudit, jestli převody majetků byly v pořádku či nikoliv. Zatřídění dokumentů ke skartaci nebo k trvalé archivaci je přitom zodpovědností jednotlivých úředníků města.

„Zmizely také některé dokumenty k významným stavbám, které mohou změnit tvář města. U řady z nich je ale sporné, jestli se do města hodí. Pro město je přitom důležité vědět, za jakých podmínek byly pozemky prodány a jaké má vůbec město možnosti ovlivnit tvář města. Podobně dříve zmizely dokumenty, které mohly zabránit výstavbě obchodního domu Plaza na Šaldově náměstí,“ připomíná Zuzana Kocumová, která v roce 2006 organizovala petici proti výstavbě obchodního centra.

„Na základě této skartace, která byla ukončena 29.5., jsme již jednali s tajemníkem města o možných změnách ve skartačním řádu města, abychom alespoň trochu omezili možnost, že se podobná věc stane i v budoucnu,“ dodává Pavel Felgr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného