Bez evropských dotací nemůže Liberec pomýšlet na větší investice

Podle Starostů pro Liberecký kraj (SLK) se město Liberec, vzhledem ke svému zadlužení, v nejbližších letech nebude schopné pouštět do větších investic bez pomoci prostředků ze zdrojů EU.

Místo rozdmýchávání politických sporů o členství v expertních komisích pro rozdělování evropských dotací chtějí SLK zahájit rozumnou diskusi o tom, jaké projekty jsou pro město potřebné a užitečné.

Nemáme zájem o nekonečné politické spory, kdo by měl či neměl být členem toho či onoho orgánu. Chceme dobře vybrat a hlavně dobře připravit projekty, které město není schopno bez pomoci evropských peněz samo financovat.  Prioritě se u nás budou těšit takové projekty, které budou řešit palčivé problémy města a které významně přispějí k jeho rozvoji,“ říká Michal Hron, kandidát SLK na primátora města Liberec.

Pro Liberec se v následujících letech rýsuje možnost čerpat evropské dotace téměř z desítky operačních programů, které v současnosti projednává Vláda ČR. „Nejzajímavějším bude Integrovaný program rozvoje území Liberec-Jablonec nad Nisou (IPRÚ), do kterého by mělo přitéci 2 až 3 miliardy korun. O těchto prostředcích budou rozhodovat v převážné míře zastupitelé zvolení v následujících komunálních volbách v Liberci a Jablonci nad Nisou,doplňuje Jaroslav Zámečník, kandidát SLK pro podzimní komunální volby v Liberci.

Podle Starostů musí příprava a řízení IPRÚ probíhat transparentně a pod přímou kontrolou vedení obou měst.

SLK budou prosazovat, aby do IPRÚ byly zahrnuty tyto projekty:

 • revitalizace centrálního vytápění v Liberci a výstavba nových energetických zdrojů,
 • rekonstrukce Liebigova paláce a jeho uzpůsobení pro nové využití, např. jako komunitní a kulturní centrum v Liberci, 
 • rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy a kina Varšava,
 • modernizace základních a mateřských škol (renovace budov a školních areálů, budování odborných učeben a podpora služeb pro školy),
 • revitalizace vodních ploch v Liberci  (úpravy břehů Nisy a jejich zpřístupnění pro obyvatele, revitalizace okolí liberecké přehrady, realizace protipovodňových opatření),
 • vybudování chybějících zařízení pro sociálně potřebné, zejména sociálních bytů,
 • rozšíření tramvajové trati do Rochlice,
 • úprava svahů a zkapacitnění sportovního areálu Ještěd,
 • pokračování v humanizaci libereckých sídlišť a v revitalizaci veřejných prostranství,
 • podpora startupů a vybudování inkubátorů pro podnikání, např. pro čerstvé absolventy TUL,
 • rozvoj dalších nových průmyslových zón.

„Uvítali bychom, kdyby i další politická uskupení v Liberci dala na stůl svoje návrhy projektů, které by se měly ucházet o podporu, ať už v rámci IPRÚ či v rámci jiných dotačních programů. Bude pak na vedení města a zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb, aby veškeré návrhy a podněty podrobilo politické, odborné i občanské diskusi a v souladu s celostátně nastavenými pravidly vybralo ty nejlepší z nich,“ uzavírá Michal Hron, kandidát SLK na primátora města Liberec.

Michal Hron, 602350931, michalhron@c-mail.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,