Zakázka na dopravní obslužnost je zmanipulovaná, politici opět selhali

Zakázka na dopravní obslužnost je podle názoru pracovníků Krajského protikorupčního pracoviště zmanipulována. Poté, co ÚOHS zrušil výběrové řízení na deset let pro celou řadu chyb, chce kraj vypsat nové řízení, provizorně na dva roky. Hodnota zakázky na autobusovou dopravu  v Libereckém kraji na příští dva roky činí cca 800 mil. Kč. Největší díl má získat opět společnost Busline, a.s., propojená s místními politiky, zejména z ODS, ČSSD a KSČM, ale nově také přímo s Starosty pro Liberecký kraj.

Dle všeho ze zakázky na příští dva roky nevyjde jako vítěz Liberecký kraj, ale s největší pravděpodobností právě a zejména firma Busline, a.s. Ta totiž v původním výběrovém řízení, které chce ÚOHS zrušit, nepodala do žádné oblasti nejlepší nabídku a hrozilo, že tak v kraji skončí. Přesto to je právě tato firma, která má podle návrhu rady kraje i nadále příští dva roky zajištovat největší díl autobusové dopravy v kraji. Podle podkladů pro krajské zastupitele to přitom nebude za cenu 27,52 Kč/km, kterou nabídla v původním výběrovém řízení, které nevyhrála, ale za 30,57 Kč, tedy zhruba o 3 Kč na 1 km více. Tuto cenu dojednal radní Vladimír Mastník (SLK).

To, že zakázku pravděpodobně provází korupce, vyplývá z několika faktů. Radní Mastník v květnu 2013 zcela nestandardně změnil zadávací podmínky těsně před jejich schválením na zastupitelstvu kraje a to tak, že omezily počet možných uchazečů na klíčovou oblast „Východ“. Později pak skutečně došly na tuto oblast, kde jezdí Busline, pouhé dvě nabídky, zatímco na oblast „Sever“ či „Západ“ jich přišlo pět, resp. šest.  V dopravním výboru kraje, který se k podmínkám vyjadřoval, v té době seděli a spolurozhodovali i dva zástupci firmy BusLine – Jiří Vařil (za KSČM) a  František Chlouba (za SLK). KPKP v podrobném rozboru uvádí další dvě desítky pochybení, která ukazují, že celá zakázka byla směřována k zachování současného stavu, jen s kosmetickými úpravami.

Jaroslav Tauchman říká: „Očekáváme, že jako u jiných kauz se i nyní někteří politici pokusí odvést pozornost od vlastních chyb i toho, že nedošlo k očekávané úspoře a budou se snažit naše tvrzení bagatelizovat či jinak znevěrohodnit. Za naším stanoviskem si však stojíme, neboť zmanipulování zakázky dokládá celá řada věcí. Zejména čísla hovoří jasně“.

Tvrzení v podkladech pro zastupitele, kteří mají o dalším osudu zakázky rozhodovat již toto úterý, že kraj ušetří ročně cca 28 mil. Kč, které se vztahuje k ceně 32 Kč/km, za kterou jezdily dopravci dosud, je silně zavádějící, neboť cena 32 Kč/km je cca o 5 Kč předražená, jak ukázaly ceny nabídnuté dalšími dopravci. Proto pokles o 1 – 2 Kč není možné vydávat jako úsporu, ale jen jako zmírnění nevýhodné ceny pro Liberecký kraj, který však bude ročně na dopravní obslužnosti zbytečně platit cca o 34 mil. Kč více, než by bylo nutné, viz tabulka.

Konkrétně se jedná o oblast Východ o 17 mil Kč, oblast Sever o 7,3 a oblast Západ o 9,5 mil Kč ročně.

 

západ

sever

východ

celkem

km na oblast ročně 2 972 159,00 3 502 923,00 5 475 568,00 11 950 650,00
cena Kč/km (z výběrového řízení na 10 let) 26,79 25,87 27,47  
celková cena (z výběrového řízení na 10 let) 79 624 139,61 90 620 618,01 150 413 852,96 320 658 610,58
cena Kč/km (z indikativních nabídek) 29,99 27,95 30,57  
celková cena (z indikativních nabídek) 89 135 048,41 97 906 697,85 167 369 860,95 354 411 607,21
škoda pro kraj 9 510 908,80 7 286 079,84 16 956 007,99 33 752 996,63

Daniela Fialová, ředitelka KPKP, dodává: „Nad analýzou této strávili naši experti stovky hodin, věnujeme se ji více než rok. Naše podezření se bohužel ukazují čím dál více jako opodstatněná. Problematických míst je v této zakázce tolik, že nemůže jít o náhodu, ale záměrnou manipulaci, která by nebyla možná bez aktivní spoluúčasti některých krajských politiků či úředníků“.

Pokud chce kraj dosáhnout skutečně odpovídající ceny za dodržení požadované kvality, měl by v chystaném jednacím řízení bez uveřejnění oslovit i jiné než pouze stávající tři dopravce, jinak se dostane do pozice, že tyto firmy nebude nabídka žádného jiného dopravce tlačit k tomu, aby nabídli kraji reálnou tržní, nikoliv předraženou cenu.

Navíc zde hrozí rizika budoucího soudního sporu, s příslušnými náklady, ze strany vyloučených uchazečů či riziko postihů za neodůvodněně vysoké ceny.

Stanovisko KPKP k zakázce na dopravní obslužnost

Kontakt:

Miroslav Kroutil, 603 269 419
Jaroslav Tauchman, 777 749 346

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt