Osadní výbory jako cesta k zapojení veřejnosti do řízení města

Město Liberec je páté největší město v České republice. Jako jediné z deseti největších měst nemá zaveden ucelený systém samosprávy místních částí, která ostatní města řeší formou obvodů či územně vymezenými komisemi, resp. osadními výbory.

Téměř celá správa Liberce a rozhodování jsou tak soustředěné do jednoho bodu – na radnici. Výjimkou je obvod Vratislavice nad Nisou, který se ale týká pouze jedné městské části.

Přístup vedení města k zapojování veřejnosti do rozhodování je většinou jen formální. V jednotlivých čtvrtích Liberce existuje nyní samospráva na různé úrovni. Osadní výbory existují pouze v šesti čtvrtích. V dalších čtvrtích existují občanská sdružení, skupiny aktivních občanů nebo jen aktivní jednotlivci. Stávající komunikace vedení města s veřejností má víceméně formální charakter a probíhá zejména prostřednictvím zpravodaje radnice a webu města.

Proto právě iniciativa zdola se zdá být jediným možným řešením, které veřejnosti zajistí větší podíl na rozhodování. Osadní výbory se pak jeví jako pro tento cíl jako jedním z efektivních nástrojů.

Co může osadní výbor

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, jedná se vlastně o  iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva. Podle zákona o obcích § 121 je osadní výbor oprávněn

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce
  • předseda výboru má pak právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Osadní výbory mohou umožnit větší zapojení občanů do řízení města a jsou důležitým mezičlánkem mezi občanem a vedením města. Jejich hlavní výhodou je dobrá znalost místních podmínek, včetně potřeb obyvatel jednotlivých čtvrtí. Vznik osadních výborů by měl přinést mimo jiné i větší dohled nad vynakládáním peněz z městského rozpočtu a přispět tak ke zmenšení prostoru pro korupci a klientelismus.

Pokud byste rádi i ve vaší čtvrti nebo jen místní lokalitě založili osadní výbor a budete chtít poradit či pomoci, neváhejte a kontaktujte nás na adrese info@nasliberec.cz  nebo přímo Ing. Karolínu Hrbkovou 777 749 372 , která se této problematice věnuje. Poskytneme Vám konkrétní informace, popřípadě Vás odkážeme na aktivní lidi ve Vaší čtvrti, s kterými třeba již komunikujeme.

Současné osadní výbory

Osadní výbor Horní Hanychov
Předseda: Ing. Martin Dušek
tel.: 737 220 235
e-mail: dusek.hanychov@centrum.cz
www.hornihanychov.cz
Osadní výbor Pilínkov
Předsedkyně: Mgr. Helena Čeřovská
tel.: 776 171 007
e-mail: osadnivybor@seznam.cz
www.pilinkov.estranky.cz
   
Osadní výbor Rochlice
Předseda: Oldřich Jeníček
tel.: 732 746 892
e-mail: hovi-lb@post.cz
Osadní výbor Rudolfov
Předsedkyně: Klára Profousová
tel.: 608 070 597
e-mail: rudolfov@atlas.cz
   
Osadní výbor Kateřinky
Předseda: Ondřej Steger
e-mail: ondrej@steger.cz
e-mail: osadni.vybor@katerinky.cz
www.katerinky.cz/wp/osadni-vybor/
Osadní výbor Vesec
Předseda: PhDr. Jaromír Baxa
tel.: 777 152 097
e-mail: jaromir.baxa@zm.liberec.cz
www.nasvesec.cz
   
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci v tuto chvíli pracuje 6 osadních výborů, ale další osadní výbory vznikají. Motivací pro jejich založení byly často besedy s veřejností, které