Stanovisko KPKP k uzavřené smlouvě na dopravní obslužnost mezi Libereckým krajem a ČSAD Liberec

Z vyjádření Libereckého kraje vyplývají výsledky, které radní Mastník a s ním i Liberecký kraj při vyjednávání o ceně dopravní obslužnosti za oblast Liberecka s ČSAD Liberec dosáhl.

Indikativní nabídka ČSAD Liberec, ke které Liberecký kraj vyzval dopravce ústy hejtmana Půty v červnu tohoto roku, zněla na 27.95 Kč na jeden km.

 

Rada kraje o tom byla informována 29.7.2014 a rozhodla, že radní bude dále vyjednávat o ceně. Kupující Liberecký kraj si nesmyslně prosadil zvýšení ceny z 27.95 na 29.30 za každý km. Prezentuje však vážně ve své tiskové zprávě tento obchod jako úsporu všem obyvatelům kraje ve výši 9.5 mil. Kč.

Rekapitulace:
Cena, za kterou se jezdí nyní :        31.79
Cena z diskutovaného VŘ na 10 let:        27.47
Cena z nabídky ČSAD Lbc z 30.6.2014:    27.95
Cena po „dojednání“ radního Mastníka:    29.30  – údajně uspoří 9.5 mil Kč ročně proti stávající.

Radní Mastník nemusel vyjednávat a prostě použít nabídnutou cenu z 30.6.2014 (platnost nabídky ČSAD Lbc je až do prosince 2014), která byla o 1.35 Kč nižší na každý km.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.