Stanovisko KPKP k uzavřené smlouvě na dopravní obslužnost mezi Libereckým krajem a ČSAD Liberec

Z vyjádření Libereckého kraje vyplývají výsledky, které radní Mastník a s ním i Liberecký kraj při vyjednávání o ceně dopravní obslužnosti za oblast Liberecka s ČSAD Liberec dosáhl.

Indikativní nabídka ČSAD Liberec, ke které Liberecký kraj vyzval dopravce ústy hejtmana Půty v červnu tohoto roku, zněla na 27.95 Kč na jeden km.

 

Rada kraje o tom byla informována 29.7.2014 a rozhodla, že radní bude dále vyjednávat o ceně. Kupující Liberecký kraj si nesmyslně prosadil zvýšení ceny z 27.95 na 29.30 za každý km. Prezentuje však vážně ve své tiskové zprávě tento obchod jako úsporu všem obyvatelům kraje ve výši 9.5 mil. Kč.

Rekapitulace:
Cena, za kterou se jezdí nyní :        31.79
Cena z diskutovaného VŘ na 10 let:        27.47
Cena z nabídky ČSAD Lbc z 30.6.2014:    27.95
Cena po „dojednání“ radního Mastníka:    29.30  – údajně uspoří 9.5 mil Kč ročně proti stávající.

Radní Mastník nemusel vyjednávat a prostě použít nabídnutou cenu z 30.6.2014 (platnost nabídky ČSAD Lbc je až do prosince 2014), která byla o 1.35 Kč nižší na každý km.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt