Kdo tady chce trafiky, milí Starostové?

Starostové pro Liberecký kraj se tvrdě obuli do Změny pro Liberec s tím, že rozdává trafiky a neplní své předvolební sliby. Starostům vadí, že do představenstva liberecké teplárny byl za město nominován Ondřej Petrovský, aby zde prosadil nutné změny. Je ale divné, jak si Starostové nevzpomínají, že toto místo chtěli pro svého Jiřího Šolce (bývalý náměstek primátorky -pozn.red.), kterému to mělo pomoci s hypotékou a rodinnými financemi.

 

Celá starostenská kritika začala tím, že kolegu Petrovského podrobili na zastupitelstvu křížovému výslechu: jakou má odbornost, vzdělání, zda-li má vizi a vypracovanou strategii, jak narůstající problém, kdy se stovky občanů kvůli vysokým cenám začali od centrálního tepla odpojovat, chce v teplárně vyřešit.

To, že politici ze  Starostů ( dříve Liberec občanům) na zastupitelstvu,,grilovali“ našeho kolegu, by bylo naprosto v pořádku, kdyby některým z nich, kteří byli ve  vedení města, nevadilo, že minulé volební období do představenstva teplárny nominovali naprosto nekompetentní paní Kašparovou (bývalá zastupitelka za ČSSD a tchýně sociálně demokratického bosse Roberta Duška-pozn.red). Ta nebyla za celé 4 roky schopná odpovědět na jakoukoliv otázku ohledně teplárenství, teplárny a její činnosti v ní, ale hlavně nebyla schopná pro snížení ceny tepla v Liberci nic udělat.

Kolega Petrovský, který se problematice teplárenství věnuje již 3 roky a má promyšlenou strategii a koncepci a na všechny otázky fundovaně odpověděl, vysvětlil, že nyní bude nutné aktualizovat energetickou koncepci města, vstoupit do jednání s vlastníkem teplárny ohledně dohody na budoucím využití teplárny i spalovny, provést změny v akcionářské smlouvě a  změny stanov.

Dále, že si ověří rozsah a cenu externě dodávaných služeb, protože se obává, že v minulosti docházelo k nehospodárnému nakládání s prostředky Teplárny, ev. bude usilovat o přesoutěžení a tím úspory finančních prostředků a zasadí se o zveřejňování smluv. Plánuje zpracovat studii o komplexním variantním řešení systému centrálního zásobování teplem, která zhodnotí možnosti dalšího fungování celého systému.

Ale pojďme dále a zastvme se u toho, kdo skutečně káže vodu a pije víno. Naším dlouhodobým cílem je dosadit odborníky vzešlé z výběrových řízení do představenstva Teplárny i dalších společností a politikům nechat jen kontrolní funkci v dozorčích radách. Ale nejde to udělat ze dne na den, a i na to jsme dříve upozorňovali, protože je nejdříve nutné provést potřebné změny ve stanovách společností, posílit pravomoci dozorčích rad, příp. další nezbytné kroky, a to musí přeci udělat politici. Vždy bude nutné obsadit současná představenstva hned po valných hromadách, aby bylo možné ony změny realizovat. Pak je teprve možné vyhlásit otevřená výběrová řízení, vybrat ty nejschopnější odborníky a těm představenstva předat. Politikům pak opravdu zbude ona kontrolní funkce z dozorčí rady, která však bude posílena o potřebné pravomoci, které nyní chybí.

Proč si myslím, že Starostové jsou opravdu nestydatí pokrytci, když tvrdí, že si rozdáváme trafiky? Protože při jednání o možné koalici s SLK zaznělo právě od pana zastuitele za Starosty Zámečníka (který se pak tak pohoršoval nad údajnou trafikou pro Ondřeje Petrovského) , že se mu to sice těžko říká, ale potřebovali by dát Jiřího Šolce  do teplárny, protože tam je poměrně vysoká odměna. Důvodem mají být jeho hypotéky, které musí splácet. Nevšimla jsem si, že by se Jiří Šolc někdy o teplárenství zajímal či se v tomto oboru nějak orientoval. Ale to asi nevadí, že?

Je smutným paradoxem, že už dnes, kdy byl Ondřej Petrovský jmenován členem představenstva liberecké teplárny, se začalo jednat o snížení měsíčních odměn členům představenstva. Udělal by to Jiří Šolc, kterému měly peníze z teplárny pomoci do rodinného rozpočtu?

Zuzana Tachovská, zastupitelka města za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Obchodní dům Forum v dolním centru Liberce je údajně na prodej. Možná, kdybychom byli v Praze a ne v Liberci, nemusela by zpráva o plánovaném prodeji
Pan náměstek Langr minulý týden vyzval ředitelky a ředitele základních škol, aby pomohli s řešením problému a fenoménu posledních let s tzv. spádovou turistikou,
Liberecká zastupitelstva se pravidelně protahují k půlnoci a k mnoha bodům probíhá často úmorná nesmyslná diskuse. Ano, Změna pro Liberec v minulém volebním období
Redaktor MfDnes Miroslav Lubas ve svém článku 26. 2. 2015 předpovídal, že to bude buď velké vítězství Jana Korytáře a zdravého rozumu nebo jeho