Kraj prověří výběrová řízení i nové uchazeče o pozice v organizacích sociálních služeb

Od začátku letošního roku Liberecký kraj zrealizoval deset výběrových řízení na pozice ředitelek a ředitelů zařízení sociálních služeb, příspěvkových organizací kraje. Postupoval podle nařízení směrnice Libereckého kraje č. 1/2007 ve znění její poslední novelizace, která nabyla účinnosti dne 15. 12. 2014. Jde o běžný postup, realizovaný nejen v sociální oblasti, ale také u příspěvkových organizací ve školství či kultuře apod.  

„Cílem je po šesti letech působení ve funkci zhodnotit pracovní výsledky ředitelů a buď doporučit jejich ponechání ve funkci, nebo umožnit jiným zájemcům obsadit pozici, a to po absolvování řádného výběrového řízení. Všechna výběrová řízení, která v poslední době proběhla, se řídí poměrně podrobnou a hlavně legislativně správně navazující směrnicí Rady Libereckého kraje

a novým Zákoníkem práce,“ zdůrazňuje Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu sociálních věcí. Výběrová řízení na pozice ředitelů navíc v minulosti neproběhla a většina z nich byla jmenována, aniž by konkurzy prošla, proto se nyní pořádají. 

Na základě skutečností, které se objevily v souvislosti s výběrovým řízením na ředitele Domova důchodů ve Velkých Hamrech, prodiskutoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta situaci s nově jmenovaným ředitelem domova Čestmírem Skrbkem.

„Situace ohledně výběrového řízení na ředitele Domova důchodců ve Velkých Hamrech nás netěší. Nicméně pan Skrbek dostane šanci v šesti měsíční zkušební době předvést své schopnosti,“ uvedl hejtman Martin Půta. Po uplynutí této doby předloží radním zprávu o změnách a zlepšení, která provedl.

“Současně dostal ředitel krajského úřadu za úkol prověřit další, již uskutečněná výběrová řízení v resortu sociálních věcí,“ doplnil Martin Půta. Upravena budou i některá pravidla výběrových řízení. Nařčení z rozdávání trafik podle politické příslušnosti uchazečů či jiných vazeb, hejtman důrazně odmítá: “Odmítám kádrovat uchazeče i členy výběrových komisí. Takové praktiky se naposledy děly za minulého režimu a nemíním je zavádět znovu.“

Rada Libereckého kraje také jednala o doporučení komise na pozici ředitele Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a žádného z kandidátů nevybrala.  

  

 

       

Příspěvková organizace

Původní ředitel

Jmenování do funkce ředitele

Datum konání VŘ

Vítězný kandidát z VŘ

Dům seniorů Liberec – Františkov

JUDr. Ludmila Šlechtová

1.3.2011

7.5.2015

 Bc. Jan Gabriel                        

 Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou

Mgr. Jana Lachmannová

1.2.2012

 20. 5. 2015

Mgr. Jana Lachmannová

Domov důchodců Velké Hamry

Bc. Jitka Semencová

1.10.2010

20.5.2015

Mgr. Čestmír Skrbek           

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Miloslav Vodrážka

29.3.2005

3.6.2015

Mgr. Eva Stehlíková                                                                                                  

Domov důchodců Sloup v Čechách

Bc. Zdeněk Vlk

1.4.1994

9.6.2015

Mgr. Dagmar       

Žaloudková

Domov Raspenava

Pavel Chroust

29.3.2005

9.6.2015

Pavel Chroust

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem  

Bc. Alan Maria Uhura

29.3.2005

17.7.2015

nebyl nikdo vybrán

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje

Mgr. Ivo Brát

1.1.2001

21.7.2015

Mg. Ivo Brát                                 

Služby sociální péče TEREZA

Bc. Marie Vojtíšková

1.7.1998

21.7.2015

Bc. Marie Vojtíšková              

Domov Sluneční dvůr, Jestřebí

Ing. Pavel Kos

1.1.2001

22.7.2015

Ing. Pavel Kos                           

 

Původní ředitelé výše uvedených příspěvkových organizací byli jmenováni do funkce ředitele bez výběrového řízení nebo prošli výběrovým řízením u přecházejícího zaměstnavatele, tj. Okresní úřad v Liberci.

Blanka Daníčková       
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Krajského úřadu LK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí