2. Prosinec, 2015

S návrhem zřídit dva zcela nové dotační programy zaměřené na rozvojovou spolupráci přišla na liberecké radnici Změna pro Liberec. Programy mají zejména podpořit rozvoj městských čtvrtí, ale i pomoct realizovat humanitární projekty v zahraničí, v místech kde problémy vznikají. Tyto programy by měl doplnit ještě program pro partnerskou spolupráci, který město dosud spravovalo jako samostatný účelový fond….