Aktualizovaný harmonogram pořízení nového územního plánu počítá s besedami a veřejným projednáváním v říjnu a listopadu 2016

Radní souhlasí s aktualizací harmonogramu pořízení nového územního plánu města Liberec, jehož návrh nyní zpracovává společnost Saul s.r.o. Upravený harmonogram bude předložen ke schválení zastupitelstvu města v prosinci. Harmonogram počítá s cca půlročním posunem termínů jednotlivých etap. Znamená to, že besedy s veřejností se uskuteční v říjnu příštího roku a veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu pak během listopadu. Termín vydání územního plánu pak bude záležet na počtu připomínek k prezentovanému návrhu.

K aktualizaci stanoveného harmonogramu, schváleného zastupitelstvem letos v dubnu, dochází s ohledem na dosavadní vývoj prací v rámci pořizování nového územního plánu. „V době schvalování harmonogramu například nebyly známy podmínky smlouvy s projektantem. Smlouvu se společností Saul s.r.o. město podepsalo 7. října a od 11. listopadu, kdy byla předána všechna podkladová data, má projektant na zpracování návrhu nového územního plánu dvanáct týdnů. Hotovou dokumentaci tedy budeme mít k dispozici v únoru příštího roku, což samozřejmě znamená posun termínů všech navazujících etap,“ uvedla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

Pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu schválilo zastupitelstvo města letos v červnu. Tím byla ukončena příprava opakovaného veřejného projednání podle původně plánovaného harmonogramu a byla zahájena příprava zcela nového návrhu územního plánu, který bude znovu projednán na společném jednání a veřejném projednávání. Ještě před říjnovým podpisem smlouvy s projektantem proběhly v letních měsících workshopy určené zastupitelky Karolíny Hrbkové s mnoha odborníky v oblastech týkajících se územního plánování a rozvoje města.

Tisková zpráva SML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.