Aktualizovaný harmonogram pořízení nového územního plánu počítá s besedami a veřejným projednáváním v říjnu a listopadu 2016

Radní souhlasí s aktualizací harmonogramu pořízení nového územního plánu města Liberec, jehož návrh nyní zpracovává společnost Saul s.r.o. Upravený harmonogram bude předložen ke schválení zastupitelstvu města v prosinci. Harmonogram počítá s cca půlročním posunem termínů jednotlivých etap. Znamená to, že besedy s veřejností se uskuteční v říjnu příštího roku a veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu pak během listopadu. Termín vydání územního plánu pak bude záležet na počtu připomínek k prezentovanému návrhu.

K aktualizaci stanoveného harmonogramu, schváleného zastupitelstvem letos v dubnu, dochází s ohledem na dosavadní vývoj prací v rámci pořizování nového územního plánu. „V době schvalování harmonogramu například nebyly známy podmínky smlouvy s projektantem. Smlouvu se společností Saul s.r.o. město podepsalo 7. října a od 11. listopadu, kdy byla předána všechna podkladová data, má projektant na zpracování návrhu nového územního plánu dvanáct týdnů. Hotovou dokumentaci tedy budeme mít k dispozici v únoru příštího roku, což samozřejmě znamená posun termínů všech navazujících etap,“ uvedla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

Pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu schválilo zastupitelstvo města letos v červnu. Tím byla ukončena příprava opakovaného veřejného projednání podle původně plánovaného harmonogramu a byla zahájena příprava zcela nového návrhu územního plánu, který bude znovu projednán na společném jednání a veřejném projednávání. Ještě před říjnovým podpisem smlouvy s projektantem proběhly v letních měsících workshopy určené zastupitelky Karolíny Hrbkové s mnoha odborníky v oblastech týkajících se územního plánování a rozvoje města.

Tisková zpráva SML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného