Faktury Jakuba Macka za dotační fond – přínos pro Změnu nebo pro město?

Starostové pro Liberecký kraj nedávno otevřeli téma přípravy dokumentů k Dotačnímu fondu SML, které v lednu t. r. schválilo zastupitelstvo. Zastupitelé Václavík a Šolc kritizují, že na zřízení dotačního fondu pracoval Jakub Macek, který za práci během pěti měsíců vyfakturoval 41.745 Kč, tj. zhruba 8 tisíc Kč měsíčně. Údajně mělo jít o „malou domů“ pro člena Změny.

Je v pořádku, že jsou opoziční Starostové k vládnoucí koalici, resp. ke Změně kritičtí. Často ovšem ve své kritice „přestřelí“, neboť to, co před lety kritizovala Změna na ODS (zadlužení města, rozprodej majetku, předražené zakázky pro vybrané firmy apod.) není to samé, co kritizují dnes SLK na Změně, ačkoliv se snaží, aby to tak působilo.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace k tomu říká: „Kritika SLK je nesmyslná. Soupis všech faktur získávají členové finančního výboru, od počátku tedy nešlo o žádnou „tajnou malou domů“. Pan Macek, a nejen on, by mohl potvrdit, že mé nároky na kvalitu a množství odvedené práce jsou spíše nadstandardní a nic nedostal zadarmo. Navíc v době, kdy bylo potřeba tuto práci odvést, na MML nebyl nikdo jiný, kdo by se tomuto úkolu mohl dlouhodobě věnovat.“

Ing. Jakub Macek pracoval v sekretariátu libereckého primátora osm měsíců od prosince 2014 do července 2015. Během pracovního poměru mimo jiné připravil ve spolupráci s náměstkem Janem Korytářem „Záměr zřízení dotačního fondu SML“, který v červnu 2015 schválilo zastupitelstvo. Poté, co v červenci 2015 z časových důvodů Jakub Macek dohodou ukončil pracovní poměr, bylo domluveno, že tento klíčový úkol dokončí formou externí spolupráce.

Proces přípravy dokumentů k Dotačnímu fondu SML poté trval 5 měsíců a měl tři části, a to:

1)      Zřízení Dotačního fondu SML (předloženo do ZM poprvé v listopadu 2015)

2)      Schválení pravidel pro poskytování dotací z dílčích fondů a ustanovení správních rad dílčích fondů Dotačního fondu SML (předloženo do ZM poprvé v prosinci 2015)

3)      Vyhlášení programů pro předkládání žádostí o dotace z dílčích fondů Dotačního fondu SML (předloženo do ZM v lednu 2016)

Všechny dokumenty nakonec zastupitelstvo schválilo v lednu 2016. Úkolem Jakuba Macka byla koordinace a administrace celého procesu, komunikace s právníky a úředníky magistrátu a odpovědnými náměstky a příprava všech podkladů ke schválení v radě a zastupitelstvu. Během pěti měsíců bylo třeba vyřídit stovky emailů a telefonátů, absolvovat desítky schůzek a konzultací a opakovaně materiály upravovat, včetně připomínek pracovní skupiny. Pouze schůzek mezi Jakubem Mackem a náměstkem Korytářem proběhlo přes dvacet. Kvalitu ve finále předložených materiálů potvrdili také právníci úřadu.

Co se týče připomínek klubu SLK, resp. zastupitele Hrona, které měly svědčit o špatně odvedené práci – zhruba 90 % těchto připomínek bylo formálního či politického charakteru, nebo byly nepodstatné či nerelevantní. Konstruktivní připomínky byly zapracovány.

Sazbu 165 Kč/hod. za zpracování takto komplexního a složitého materiálu pro absolventa VŠE i rozsah hodin lze asi jen těžko zpochybnit jako neadekvátní „malou domů“. Navíc když v tomto případě rozdělování dotací na městě dostalo po dlouhé době pro všechny jasná pravidla, hodnocení žádostí podle předem známých kritérií i méně administrativy pro žadatele.

Příloha: rozpis hodin a fakturace

 

Den fakturace

Počet hodin

Za práci od

Za práci do

Částka

16. 11. 2015

121

4. 9. 2015

13. 11. 2015

19.965 Kč

11. 12. 2015

42

16. 11. 2015

9. 12. 2015

6.930 Kč

3. 2. 2016

90

8. 1. 2016

2. 2. 2016

14.850 Kč

Celkem

253

4. 9. 2015

2. 2. 2016

41.745 Kč

 

TZ politického hnutí Změna a Jana Korytáře

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.