25. Březen, 2016

Velikonoce jsou svátkem křesťanů, kteří si připomínají největší zázrak v dějinách a Novou smlouvu, kdy Bůh skrze oběť Ježíše Krista prokázal svou nekonečnou lásku ke všem lidem. Velikonoce jsou i svátkem starším než kdy zaznamenaná historie, ve kterém lidé od nepaměti slaví vítězství jara nad zimou, světla nad temnotou, života nad smrtí. A právě…