Prohlášení členů zastupitelského klubu zvolených za hnutí ANO

V souvislosti s nedávnými událostmi v rámci hnutí ANO považujeme za nezbytné učinit následující prohlášení. 

 Potvrzujeme informaci, že na základě usnesení Předsednictva hnutí ANO 2011 ze dne 20. prosince 2016 byly rozhodnutím Předsednictva zrušeny místní organizace Liberec a Frýdlant. Tímto rozhodnutím zaniká ke dni 20. prosince současně členství všem členům dotčených organizací.

 Vzhledem k informacím, které byly v médiích zveřejněny jako odůvodnění zrušení našich organizací, se musíme proti uvedeným nařčením důrazně ohradit. Nikdo z nás stanovy hnutí neporušil a neporušoval, ani se nedopustil ničeho, co by mohlo hnutí ANO poškozovat. Nikdo z nás také nebyl na něco podobného ze strany vedení hnutí upozorněn.

 Před tímto rozhodnutím Předsednictva nebyla s nikým z nás takto závažná věc projednána, a to ani s předsedy dotčených místních organizací, nebo předsedou oblasti. Neměli jsme jediný signál nebo varování, že by v našich organizacích docházelo k jakýmkoli nepravostem v rozpor se stanovami nebo vnitřními předpisy hnutí. 

Jsme velmi udiveni faktem, že jsme nebyli s tak závažnou skutečností konfrontováni a neměli jsme tedy možnost se k uvedeným „obviněním“ vyjádřit.

 Na základě těchto faktů se oprávněně domníváme, že skutečné důvody leží spíše v mocenských zájmech několika jedinců, kteří vlastní prospěch a mocenské ambice nadřadili nad zájmy hnutí, a to i za cenu poškození hnutí v konečném důsledku.

 Přestože mnozí z nás stáli u zrodu hnutí ANO a svou poctivou prací vybudovali z hnutí ANO významnou politickou sílu v Libereckém kraji, nebo tomu přinejmenším aktivně přispěli(a přestože je to velmi bolestné),nikdo z nás nebude reflektovat na nabídku k opětovnému podání přihlášky do hnutí ANO. Takovou nabídku považujeme za urážlivou a nevkusnou.

 Současné poměry v krajské organizaci Liberec, okolnosti provázející zrušení našich místních organizací, ale i situace a události, které předcházely nedávným krajským volbám, nám nedovolují do takové organizace znovu vstoupit. Nemůžeme spolupracovat a být v jedné organizaci s lidmi, kteří vstoupili do politiky a do ANO pro vlastní prospěch, nikdy nic nedokázali, neumějí a nechtějí pracovat, a kteří tuto situaci způsobili jen proto, aby hnutí ANO v Liberci ovládli.

 Přes tyto skutečnosti, my všichni členové zastupitelského klubu, zvolení za hnutí ANO, společně prohlašujeme, že ačkoli bez stranické příslušnosti, jsme nadále jednotný celek devítičlennéhoklubu zastupitelů a hlásíme se ke společným hodnotám.

 Tímto prohlášením deklarujeme jednotu v pokračování našeho volebního programu a prosazování bodů našeho programového prohlášení.

 Za prioritní body programového prohlášení považujeme zejména:

1. Územní plán – Dokončení návrhu územního plánu s důrazem na ekonomické aspekty a rozvoj města s minimálním zásahem do soukromého vlastnictví občanů. Urbanistickou koncepci územního plánu Liberce chceme přiblížit předním evropským městům, jako vzor nám je například město Salzburg.

2. Sportovní areál Ještěd – Cílem je vybudovat na Ještědu sportovní a volnočasové středisko evropských parametrů, které nabízí své služby celoročně a jehož provoz město finančně nezatěžuje, naopak přináší Liberci zajímavý profit. Společně s tímto projektem pracujeme na rozvoji a lepším využití sportovního areálu Vesec, který má obrovský potenciál, ale zatím jej ne zcela využíváme.

3. Řešení městského dluhu – Najít optimální řešení refinancování městského dluhu s cílem maximálně efektivně snížit dluhové zatížení města a uvolnit zastavené nemovitosti.

4. Rekonstrukce plaveckého bazénu a zajištění jeho provozu – Rekonstrukce plaveckého bazénu je nezbytná, a proto je jedním z našich prioritních úkolů zajistit na tento projekt finanční prostředky. Již v tomto roce musíme investovat minimálně 10 mil. do projektové dokumentace a v následujících letech cca 300 mil. na samotnou rekonstrukci.

5. Revitalizace liberecké přehrady – Zde je nutná součinnost s Libereckým krajem a Povodím Labe. Základním kamenem revitalizace, a pro čistotu vody v přehradě, je klíčové především zamezení vtoku odpadních vod z Harcova. Zvelebovat okolí přehrady můžeme zatím jen částečnými kroky, zásadní revitalizace celé přehrady je závislá na plánované rekonstrukci, kterou připravuje Povodí Labe. 

6. Parkování v Liberci – Projekt nového parkovacího systému již probíhá a už přináší příznivé výsledky, a to jak pro město, tak řidičům. Na zdokonalování dopravy a parkování v Liberci však i nadále pracujeme.

7. Vstřícný úřad – V rámci magistrátu stále pracujeme na zlepšování kvality služeb pro občany. Zde se již můžeme pochlubit oceněním Ministerstva vnitra – 1. místo v soutěži vstřícný úřad. Naší prioritou je také stálé zlepšování informovanosti občanů a rozšiřování možností komunikace mezi městem a občany s využitím moderních informačních technologií i sociálních sítí.

8. Efektivní úřad – V rámci magistrátu se také zaměřujeme na efektivní a systémové snižování nákladů úřadu. V neposlední řadě pracujeme také na systémovém zlepšování efektivity práce zaměstnanců.

9. Efektivní řízení městských společností– Již v loňském roce započaly přípravy zásadních organizačních změn v městských společnostech. Kromě změn organizační struktury a řízení společností pracujeme na zavedení systému řídící kontroly ve městských společnostech, což přinese vedení města lepší kontrolu nad hospodařením městských firem. Naším cílem je maximálně zefektivnit fungování všech městských společností.

10. Teplárna – Se zástupci majoritního akcionáře, společnosti MVV Energie CZ, jednáme. Naším cílem je i nadále dosáhnout stabilního snížení cen tepla pro obyvatele Liberce a z dlouhodobého hlediska vyřešit otázku modernizace centrálního vytápění.

11. Oživení centra města – Výsledky tohoto našeho projektu jsou již patrné, ale stále je co zlepšovat. Naším cílem je z centra Liberce vytvořit atraktivní místo pro setkávání i trávení volného času Liberečanů, ale také přitažlivé turistické místo. 

12. Dopravní obslužnost města – Díky vypracování dlouhodobé strategie se zřetelem na vývoj v odvětví a trendy městské hromadné dopravy usilujeme o plánovaný rozvoj MHD v Liberci.

13. Rekonstrukce budovy URAN – Budova URAN, kde sídlí část magistrátu a městská policie, je v havarijním stavu. Naším prioritním úkolem v následujícím období je zajistit na rekonstrukci potřebné finanční prostředky, připravit projekt a zrealizovat rekonstrukci.

14. Rozvoj a dotace – Naším primárním úkolem je realizovat maximální měrou projekty IPRÚ. Dalším důležitým úkolem je připravit a schválit zatím stále chybějící akční plán. Naší strategií v oblasti rozvojové a dotační politiky města je pracovat výhradně na projektech, které podporují rozvoj města, jsou významné pro občany a fungování města, a to vždy z ohledem na celkovou ekonomiku projektu. Bezmyšlenkovité a nekoncepční čerpání dotací pro dotace bez ohledu na další následné náklady nebo výsledný efekt pro město rozhodně odmítáme.

15. Liberecký veřejný technopark – Jednou z našich dalších priorit je pokračování a dokončení tohoto významného projektu. Projekt obsahuje několik dílčích projektů. Kromě turisticky atraktivního místa, relaxačních a volnočasových ploch a Technického muzea, nabízí projekt také vzdělávání, a to zejména v oblasti technických oborů. Součástí projektu je dílenská akademie, kterou podporují i významní zaměstnavatelé našeho regionu.

16. Liberecké letiště – Naším významným projektem je rozvoj libereckého letiště. Cílem je vybudovat veřejné mezinárodní letiště se standardním vybavením a zázemím (navigační zařízení IFR, přistávací světla, systém ILS (ICAO), hangáry, stojánky, stanoviště AFIS a palivové hospodářství).
Tento projekt je významným činitelem pro další rozvoj Liberce.

Tibor Batthyány, Tomáš Kysela, Filip Galnor, Martin Čulík, Zbyněk Šrámek, Pavel Šulc, Libuše Vítová, Jakub Zobín, Eva Karhanová – Horynová

Subscribe
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí