28. Březen, 2017

V Liberci to vypadá na pěkně horké první jarní zastupitelstvo. Důležitých bodů k projednání je několik, dominovat jim ale budou témata jednoznačně politickí jako například možné rozšíření městské rady, pronájem Ještědu na 25 let nebo pokus o restauraci hazardu ve městě.   Bod č. 15 – volba zástupce města na valnou hromadu KNL Zastupitelstvo…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.