Město loni hospodařilo s přebytkem ve výši 156 milionů

Město se svými finančními prostředky hospodaří tak, aby bylo za všech okolností schopno dostát svým závazkům. Znamená to, že veškeré výdaje musí pokrýt příjmy a zároveň se počítá s rezervou na nepředpokládané mimořádné výdaje. Hospodaření města v roce 2016 tento trend potvrdilo a město skončilo s přebytkem ve výši 156 milionů korun, tedy dvojnásobně vyšším než v roce 2015.

Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky statutárního města Liberec, které odsouhlasili liberečtí radní. Přehledem hospodaření za loňský rok se bude zabývat také zastupitelstvo.

Celkové příjmy města v roce 2016 činily 2,043 miliardy korun a meziročně se zvýšily o více než 100 milionů. Tři čtvrtiny celkových příjmů tvořily daňové příjmy. Celkové výdaje činily 1,766 miliardy, což bylo o cca 60 milionů více než v roce 2015.

 „Většinu loňského přebytku už máme zapojenou v letošním rozpočtu tak, aby bylo možné včas připravit plánované investice. Rezervu držíme každý rok, zejména pro případ nepředpokládaných výdajů,“ komentuje statutární náměstek Jan Korytář.

Do celkové zadluženosti města se pozitivně promítlo navýšení umořovacího fondu o 70 milionů. V roce 2016 tak reálně došlo ke snížení zadluženosti města o tuto částku. V umořovacím fondu bylo na konci roku 2016 naspořeno již 420 milionů korun. K dalšímu pozitivnímu vývoji by mělo v letošním roce přispět komplexní přefinancování dlouhodobé zadluženosti.

V červnu předložíme zastupitelstvu ke schválení finální návrhy nových smluv s Českou spořitelnou, které by měly přinést, díky snížení úroků, úsporu pro město přibližně 100 milionů korun,“ uvádí náměstek Jan Korytář.

Na poslední radě města bylo dohodnuto, že před podpisem nových smluv u České spořitelny bude ještě dán prostor pro získání alespoň jedné závazné nabídky od jiné banky, kterou se potvrdí, že město získává opravdu ty nejlepší podmínky na současném trhu. Na tomto ověření nyní intenzivně pracujeme ve spolupráci se společností Deloitte,“ dodává Filip Galnor, člen Rady města Liberec.

Tisková zpřáva města Liberce

Subscribe
Upozornit na
48 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.