|

19. Červen, 2017

V minulých měsících se na mnoha místech propírá koaliční krize na liberecké radnici a např. Ondřej Červinka psal o tom, jak je Liberec touto koaliční krizí již delší dobu paralyzovaný. V mnoha ohledech s ním musím souhlasit. Dobrým odrazem stavu liberecké politiky jsou jednání zastupitelstev, která se vlečou dlouhé hodiny. Přitom se nezdá, že…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.