8. Červenec, 2017

Začátek prázdnin, v Českých zemích spojený se svátky vztahujícími se k příchodu křesťanství i k jeho reformě, je požehnaný čas. Pro mnoho lidí skončil pracovní týden již v úterý, a tak byl v Liberci stejně klidný a odpočinkový týden politický a veřejný. Neškodí se proto vrátit k poslednímu zastupitelstvu předprázdninovému,protože to ovlivnilo – svou…