Zastupitelé kritizují neschopnost i aroganci náměstka Kysely

Kritiku za své konání i nekonání stále častěji musí poslouchat náměstek primátora pro dopravu Tomáš Kysela (exANO). Už i zastupitelé mu vyčítají, že se mu doslova pod rukama rozpadá dopravní situace ve městě, která je pro řidiče i ostatní uživatele stále zoufalejší. Místo pokory a snahy o nápravu se jim prý jako odpovědi ale dostává silná dávka arogance a povýšenosti.

Toto léto zažívá Liberec největší dopravní ochromení za několik ne zrovna málo let. Uzavření klíčových dopravních tepen, nekoordinované práce na silnicích, přerušení tramvajové dopravy a další zásahy do systému dopravní komunikace mají za výsledek situaci, která mění jízdu Libercem autem či městskou hromadnou dopravou často v malé osobní peklo.

Z vedení radnice je za situaci odpovědný náměstek pro dopravu Tomáš Kysela, který byl zvolen za Babišovo hnutí ANO (posléze z něj byla ale i se svámi kolegy v čele s primátorem Tiborem Batthyánym vyloučen). Zoufalou dopravní situaci ale nekritizují jen občané mezi sebou, na internetu a sociálních sítích, ale stále častěji i sami zvolení zastupitelé města.

 Je mezi nimi například i Marie Pavlová (Změna pro Liberec), která opakovaně upozorňuje na tristní stav kolem Masarykovy i Husovy třídy, kde se nacházejí kliniky, nemocnice a sídla lékařských ordinací, kam směřují kroky často starších spoluobčanů, kteří proto využívají městské hromadné dopravy, která je ale také zasažena dopravním chaosem. To pochopitelně ztěžuje přístup těchto občanů ke svým lékařům.

Podle svého vyjádření informuje průběžně zastupitelka Pavlová odpovědného náměstka Tomáše Kyselu o stavu o stavu v této lokalitě, kde bydlí a má tedy o ní přehled. Prostřednictvím interpelací na zastupitelstvu i osobními dopisy a maily. Reakce náměstka Kysely, který je za zoufalou dopravní situaci odpovědný, jsou ale často překvapivé.

Naší redakci se podařilo získat otevřenou mailovou komunikaci mezi všemi devětatřiceti zastupiteli na toto téma. Zastupitelka Marie Pavlová se na gesčního náměstka Tomáše Kyselu obrací s žádostí o pomoc:

 

„Dobrý den, obracím se na vás s informací a zároveň i s prosbou o pomoc s řešením komplikované situace. Momentálně se od sejmutí kolejí na staveništi nepracuje. Pan náměstek Kysela je o tom průběžně informován.  Na posledním zastupitelstvu jsem v diskuzi žádala pana náměstka Kyselu, aby přehodnotil náhradní dopravní řešení.

Autobus po Husově třídě neřeší dostupnost nemocnice, ani dostupnost polikliniky. Navíc jsou už i chodníky ve Vítězné ulici rozkopané.  Přitom existuje reálné a pro občany pozitivní řešení.

Nemohu zasahovat do kompetence pana náměstka Kysely, svůj názor na náhradní objížďku mu už nenaznačuji, má k dispozici celý dopravní odbor. Stačí dobrá vůle a empatie k potřebám občanů. Snad se někomu z vás podaří iniciovat změnu vynucené objížďky Masarykovy třídy. Děkuji.

Náměstek Tomáš Kysela odpověděl všem zastupitelům, ovšem jen v obecné rovině, bez vztahu ke konkrétní dotazované lokalitě:

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, v současné době je stále více upozornění a dotazů na provádění prací v oblasti ulic Vítězná x Masarykova. Vzhledem k tomu, že je v připomínkách mnoho osobních a neodborných námětů a pohledů, jak by se práce ve zmíněné lokalitě měly provádět, požádal jsem o odborné vyjádření představitele DPMLJ. Vím, že každá oprava, uzavírka, obnova s sebou nese i jisté porušení stereotypů a tím i narušení běžného provozu. Pokud chceme však mít Liberec skutečně dobře spravovaný, udržovaný, nelze jinak, než některé lokality plánovaně rekonstruovat a opravovat. Letošní rok je na uzavírky možná bohatší než jiná léta, o to lépe se vám, nám, všem v Liberci bude jezdit, chodit, přecházet. Přikládám vyjádření DPMLJ k nejčastěji připomínkované lokalitě.“

S takovou odpovědí se ale nehodlala smířit zastupitelka Marie Pavlová:

 

„Ahoj Tomáši, děkuji za reakci. Bohužel nic neřeší. Vyjádření ředitele DPMLJ je zcela bezzubé. Spojuje práce DPMLJ, vodohospodářů a plynařů. I když i tam je příliš mnoho prodlev. Práce “ sdružených investorů“ nikdo nekoordinuje. DPMLJ v oblasti křižovatky intenzivně pracoval cca týden…

Neřešit současnou nevyhovující dopravní situaci poukazováním na retardéry v přilehlých ulicích, je neochota si přidělávat práci. Jezdí tam autobusy k botanické zahradě, stačí jet pomaleji. Pokud by DPMLJ obsloužil zastávky na ulici 5. května a pak jel ulicí Klostermannovou, tak by zbytek cesty nemocní do nemocnice i na polikliniku už došli.

Že se autobus do Klostermannovy ulice nevytočí, je mylné. Vždyť tu jezdí veliká nákladní auta na staveniště Syneru. Že občané strádají? Že se nám v příštím roce bude chodit po ulicích lépe a radostněji, neřeší stávající a dlouhotrvající stav.

Tvůj optimizmus je nepochopení situace. Předpokládáš, že lidé teď nepotřebují lékaře, že nepotřebují navštívit nemocnici nebo galerii a museum?!

Proto Tě žádám ještě jednou o vyřešení současné situace! Pěkný den i pěkné léto…“

Na tento dopis Marie Pavlové odpověděl odpovědný náměstek Tomáš Kysela opět nekonkrétně a bez náznaku řešení situace v místě, ale s o to větším útokem na osobu zastupitelky Marie Pavlové:

„Jsem dalek toho, abych se stavěl do všeznalého praktika a odborníka všech věcí, které mě gesčně přísluší.

Osobně jsem profesí strojař a stavba pro mě byla spíš koníčkem, viz můj RD.  K tématu dopravního inženýrství a možnostech přizpůsobit dopravu Libereckému obyvatelstvu tak, aby byla absolutně bez připomínek, k tomu se osobně opravdu „nepasuji“. Právě proto mám poradenské orgány jimiž jsou Dopravní komise, představenstvo DPMLJ, management DPMLJ a další dopravní specialisty a inženýry, s kterými spolupracuji.

Pokud kdokoliv z vás, včetně Marie Pavlové je přesvědčen, že jeho erudovanost je vyšší než zmíněných orgánů a specialistů, prosím navrhněte konkrétní řešení jak danou dopravní situaci řešit lépe. Poukazovat pouze na to co vybočuje ze standardů, a tudíž to narušuje zaběhlé praktiky, aniž by padla konstruktivní a relevantní argumentace jak to dělat lépe je k ničemu.

Lépe to jde vždy. O tom nepolemizuji. Ale musí se plnit i jisté zákony a zákonitosti a musí se zároveň najít možné řešení v těchto mantinelech. Pokud nesouhlasíte s materiálem od managementu DPMLJ, prosím o konkrétní možnosti úprav. To že si „myslím“ že by to šlo, neznamená, že to jde.“

Podobná reakce náměstka, který je za neutěšenou situaci odpovědný, ale reaguje takovýmto způsobem na dotazy zastupitelů, nenechala chladným Jana Marka ze Starostů pro Liberecký kraj, který jinak na Změně pro Liberec, kterou Marie Pavlová zastupuje, nenechává niť suchou. Zde se ale své kolegyně zastal:

Vážený pane náměstku,

na úvod mé reakce vám gratuluji ke stavbě rodinného domku, který ve své odpovědi zmiňujete.

Z Vaší reakce paní Pavlové je zřejmá logika Vašeho uvažování: K problému v našem městě se mají vyjadřovat jen ti občané, které dané věci odborně rozumějí. Tj. stavaři ke stavbám, sociální pracovníci k sociálním záležitostem, autobusáci k autobusům a tramvajáci k tramvajím… Sice slušně, ale přeci jen tazatelce naznačujete, že k položení otázky neprokázala dostatečnou kvalifikací a měla by zvážit další pokládání otázek.

Vámi uplatňovaný přístup je běžný ve firmě, kde účetní řeší účetnictví, agronom hnojení a vrátný zvedání závory. Ano, je to princip specializace a princip dělby práce. Ve firmě má své místo.

Správa i našeho města je ale stále ještě založena na principech demokracie. Tj. principu, kdy vládne lid. Kdy svoji vůli přes zákonem dané procedury dává najevo. To je princip, který ospravedlnil mluvčího ZOO řešit sociální byty, to je princip, který dovedl strojaře k problematice teplárny a ekologa do pozice správce pokladny.

Pro jsem přesvědčen, že by Vaším odpovědím slušelo více pokory a snahy problematiku a složitost opravy křižovatek vysvětlit i paní Pavlové či tomu nejposlednějšímu občanovi tohoto města.“

 

Podobnou, snad zdlouhavou, ale poučnou komunikaci, respektive snahu o komunikaci zastupitelů s náměstkem, který má špatnou dopravní situaci na starosti a je za ní plně odpovědný, nepřinášíme jen na dokreslení politického folkloru v Liberci, ač i oněm vypovídá mnohé.

Spíše než to dokládá styl, úroveň ale zejména pracovní nasazení a povědomí o konkrétních problémech u lidí, kteří jsou z daní občanů na radnici placeni. A nikoliv málo. Zda je to v pořádku či ne, to necháváme na laskavém posouzení každého ze čtenářů.

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
32 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní