8. Listopad, 2017

Jsem rád, že můj kolega Baxa na tomto webu otevřel téma revitalizace Veseckého rybníku, oblíbeného „Tajchu“. Také já mám vizi o tom, jak by mohl tento rybník a jeho okolí vypadat – v tom se s kolegou moc nelišíme. Dva roky na ní také už pracuji, i když to zatím není vidět. Naše voliče…

|

8. Listopad, 2017

Minulý týden se na zdejším webu objevil článek, který popisoval, jak si pan primátor vybírá své placené poradce k územnímu plánu a jak si u toho vymýšlí. Dovolím si k věci přispět malou glosou. Přeci jen, právě kvůli územnímu plánu mě odvolávali, že…:) Kdo že je ten pan architekt Smutný? Abych řekla pravdu, nevím….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.