O Ještědu nemají rozhodovat jen zastupitelé

Do zastupitelstva jsme poslali návrh na vyhlášení místního referenda k pronájmu ještědského areálu na 25 let společnosti TMR.

Hlavní argumenty pro referendum jsou dva:

– Ještědský hřeben není jen sportovní areál, ale nejvýznamnější rekreační zázemí města a místo s vysokou hodnotou pro většinu Liberečanů, nejen lyžařů. Ještěd tvoří identitu celého regionu.

– 25 let daleko přesahuje náš zastupitelský mandát. Rozhodnutí o budoucnosti Ještědského hřebenu v takové míře nebylo předmětem žádného z volebních programů. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategické rozhodnutí, měnící tvář celého regionu, je referendum nástrojem pro hlubší společenskou shodu, než jen hlasování 39 zastupitelů.

Proč teď?

Termín referenda nejde stanovit libovolně, pokud nemá jít jen o drahý výzkum veřejného mínění. Ve větších městech všechna úspěšná místní referenda, tedy s dostatečnou účastí voličů pro závazný výsledek, byla spojena s parlamentními nebo prezidentskými volbami. Samotný návrh na referendum není nový, pochází už z doby, kdy zastupitelstvo začalo jednat o vstupu investora (viz např. článek v městském Zpravodaji z dubna 2017, či ještě dříve v interpelacích na zastupitelstvu).

Na přípravě smluvní dokumentace mezi městem a TMR odvedla velký kus práce pracovní skupina zastupitelstva i právní a poradenské firmy. Za to si jednoznačně zaslouží poděkování. Díky tomu teď můžeme předložit k rozhodnutí do referenda přesnou otázku. Neznamená to, že očekáváme, že si každý volič podrobně nastuduje smluvní dokumentaci. Někteří to ale určitě udělají a proběhne veřejná diskuse, na základě které se lidé mohou zorientovat. V zastupitelstvu to nakonec probíhá stejně. Město Liberec bude muset vyvinout úsilí, které lidem usnadní pochopení dopadů smluvní dokumentace a toho, jak to bude vypadat.

Zastupitelé by prostě neměli uzavírat nevypověditelné smlouvy na 25 let, když jejich mandát skončí za pár měsíců a za důsledky neponesou žádnou odpovědnost“, shrnuje Josef Šedlbauer. „Podobně proběhl třeba prodej spalovny, který je dodnes základem vysoké ceny tepla ve městě, předchozí pronájem Ještědu společnosti Snowhill, ze kterého zůstala čtvrtmiliarda dluhů, nebo smlouvy s BusLine, které rozkládají dopravní podnik“, dodává Šedlbauer.

Referendum je krajní a výjimečný nástroj použitelný zejména u velmi komplexních a konkrétních problémů, které ovlivní život drtivé většiny obyvatel daného místa, ale jestli by si měli lidé v Liberci něco rozhodnout sami a přímo, tak je to budoucnost Ještědu. Dosavadní komunikace měla spíš propagační nádech, než vysvětlování toho, co se na Ještědu plánuje a v jaké míře to ovlivní život v Liberci, a to nejen ekonomicky “, uzavírá Antonín Ferdan.

Antonín Ferdan (SLK), Josef Šedlbauer (ZpL), zastupitelé města Liberce

Subscribe
Upozornit na
109 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.