|

12. Únor, 2018

V pátek večer zde kolega Jaromír Baxa nastolil téma zřízení nových samospráv čtvrtí. To téma je skutečně debatní a zajímavé, pokusím se zde shrnout svůj názor na věc. Dopředu říkám, že tato úvaha není cizelovaná ekonomická analýza či konsensuální politický text, je to prostě obyčejná sobotní úvaha. Jaromír navrhuje vznik městských částí podobně jako je…