Ke kauze „Komunitní práce“

Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a K. Hrbkovou, údajně kvůli nepořádku v centru. Místo nich do správní rady má přijít právě dvojice Langr-Kysela. Celou akci velmi podporuje také J. Zámečník ze Starostů.

Toto rozhodnutí ale nedává žádnou logiku, je opřené o nepravdivé a neférové argumenty, protože ani Hrbková, ani Korytář ani Komunitní práce nejsou za čistotu města primárně odpovědné. Primárně odpovědným je paradoxně Tomáš Kysela, přeneseně pak celá Rada města. Pokud se radním nelíbí to, že Komunitní práce vyčistí Amfiteátr před akcí Změny, měli to raději říci „na férovku“ než tohle. Ve výsledku je to jen další hřebík do rakve liberecké politické kultury, kde nerozhodují fakta, ale jen a pouze to, kdo má kolik hlasů.

Níže podrobnější vysvětlení.

1. Organizační řád radnice jasně stanovuje, že za čistotu města je zodpovědný odbor správy veřejného majetku, který vede David Novotný a stojí nad ním nikoliv K. Hrbková nebo J. Korytář, ale Tomáš Kysela. Stejný odbor má za úkol „vykonávat supervizi nad smluvními partnery v oblasti zimní údržby, čistoty města (komunikací, chodníků, veřejných ploch ve vlastnictví města); tyto činnosti koordinuje a vytváří pro ně návrhy koncepcí“ (viz (sekce 04, část A, bod 1h a bod 5 Přílohy 2 k Organizačnímu řádu, dostupné na http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/).

Někdo může namítnout, že K. Hrbková má na starosti veřejný prostor, ano, má, ale nikoliv jeho čištění.

2. Co se kdy uklízí je stanoveno Operačním plánem (dostupný zde http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-spravy-verejneho-majetku/oddeleni-technicke-spravy/aktuality/operacni-plan-cisteni-mesta-pro-rok-2017.html), říká se v něm, co se má čistit, jak často a kdo je zodpovědný. Zjistíte v něm, že za ruční úklid jsou odpovědné primárně Technické služby, které mají na úklid dlouhodobou smlouvu. To je nejspíše důvod, proč je čištění „pod Kyselou“ a ne „pod Hrbkovou“. Jen několik lokalit (Tržní náměstí, Masarykova, okolí kulturáku a sídliště) mají uklízet Komunitní práce. Uklízí-li Komunitní práce jinde, je to na základě objednávek jiných subjektů, ať už TSML nebo DPMLJ, které se tím ale nezbavují odpovědnosti za výsledek.

3. Operační plán připravuje odbor správy veřejného majetku pod Tomášem Kyselou, schvaluje jej Rada města. Jenže je to obvykle jeden ze sta bodů, a pokud v něm a priori nehledáte problém, přejdete jej. Jestli na nějaké nesrovnalosti někdy upozornil Ivan Langr, mi není známo.

4. Pracovníci Komunitních prací dnes dělají hodně jiných věcí než dříve a hodně věcí jim zadává právě odbor veřejného prostoru pod paní Hrbkovou. Předně, je dobře, že se město snaží využít hlavně své kapacity a nenakupuje služby jinde. Diskusi je fér vést o tom, které práce byly kdy prováděny, kdo o nich rozhodl, jestli u toho porušil nějaká pravidla a jestli nejsou prováděny na úkor jiných činností. Seriozní rozbor ale nikdo neudělal a není ani předmětem materiálu do Rady města (na webu města zatím nedostupný), který členy správní rady mění, jen říká, že jsou Komunitní práce odpovědné za čistotu a že v tom selhaly. Což je, ve světle výše uvedeného, minimálně nepravda. Osobně si takové posouzení netroufnu udělat, o fungování J. Korytáře a jeho ochotě jít za samou hranu pravidel nebo někdy i mírně za vím své, na druhou stranu Komunitní práce udělaly od výměny ředitele hodně věcí, na které v Liberci roky nikdo nešáhl, tím myslím lavičky na sídlištích, řeší kontejnerová stání, drobné opravy hřišť a podobně. Pokud ale někdo odvolává správní radu a k tomu nejspíše připravuje zbraně i na ředitele, tak by tyhle věci měl mít pořádně zjištěné.

5. Nefunkční úklid ukazuje primárně na nefungující odbor D. Novotného a nefungující Technické služby. Osobně jsem věnoval dva roky snahám fungování TSML zlepšit, mé návrhy však ve většině nebyly akceptovány. Snad proto, že po rozkrytí všech problémů jsem otevřeně říkal, že bez širší obměny managementu TSML a nových smluv s městem, které by lépe upravovaly, co mají TSML dělat a kdy, se dále neposuneme. Ani k větší efektivitě TSML, ani k lepší kvalitě prací pro město. Návrhy na to, abychom se o změnách smluv alespoň začali bavit, však soustavně zabíjel právě D. Novotný. Příběhů na toto téma by bylo mnoho, T. Kysela nepomohl, naopak stál za D. Novotným. K větším změnám v managementu zase nebyla vůle ani v představenstvu, ani v radě města. Proto jsem odešel, nemělo smysl prosazovat něco, co nikdo nechce a bránit třeba jiným lepším řešením. Že by ale od té doby TSML fungovaly nějak lépe, to jsem si ale nevšiml.

6. Problém s Fügnerkou je z velké části v tom, že se spoléhá na ruční čištění, strojní metení je tam dle operačního plánu jen jednou za dva týdny. V centrech měst nebývá neobvyklé strojní metení každý den. Na ruční čištění by pak zbývaly nedostupné plochy jako třeba místa okolo stromů. Kolik by to stálo však neumím odhadnout, vyšší frekvence by však pomohla a byla by to cesta.

Abych to shrnul: Pochopil bych ledacos. Např. odvolání J. Korytáře a K. Hrbkové s argumentem, že I. Langrovi a T. Kyselovi (a J. Zámečníkovi…) vadí, že Komunitní práce udělaly něco v amfiteátru před předvolební akcí Změny a ne jinde. Bylo by to přímé, možná ne úplně spravedlivé, ale pro všechny srozumitelné v tom, že existuje pár tenkých hranic, jejichž překračování ostatní štve. Bral bych to i jako svým způsobem cestu k nějaké hygieně v tom, co si navzájem budeme a nebudeme tolerovat, tedy pokud bychom stejné tenké linie řešili i u ostatních. Třeba u způsobu, jak primátor vede zastupitelstva.

Odvolat ale správní radu Komunitních prací za neuklizené město, to nemá logiku. Nejde o nic, co by bylo opřené o argumenty. Jde jen o jeden z dalších kroků, který podkopává politickou kulturu v našem městě, protože ukazuje, že se někteří politici neštítí vůbec ničeho a že v naší real politice nezáleží na ničem jiném než na tom, jestli máte dost hlasů. Rád bych se dočkal toho, že naši politici budou komunikovat otevřeněji a že fakta budou hrát v rozhodování mnohem větší roli než dnes.

Jaromír Baxa, kandidát za LOL! – Liberec otevřený lidem

Subscribe
Upozornit na
148 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není
V posledních měsících se množí závažné stížnosti na práci místního stavebního úřadu. Za pozornost stojí zejména čtyři kauzy. Tou první je nepovolená zavážka v