27. Září, 2018

Debaty v knihovně se neúčastnili zástupci Změny pro Liberec. Jan Korytář měl ve stejný termín již několik měsíců dopředu naplánované veřejné fórum s občany v Lidových sadech. Nevím,jak si vysvětlit, že pořadatelé odmítli zástupce za Jana Korytáře, například profesor Josef Šedlbauer by se úlohy,myslím, zhostil se ctí. Když ale přihlédnu k tomu, že mezi pořadateli debaty, kteří jsou…