1. Říjen, 2018

Do voleb zbývá pár dní a jako každý rok jen málo lidí čte volební programy stran, které se na čtyři roky uchází o jejich důvěru. Rozhodli jsme se je dát dohromady. Tradičně nejpodrobnější a nejzpracovanější program má Změna pro Liberec. Loni představila „Plán pro Liberec“, který je vizí na tři volební období. Letos na…