24. Prosinec, 2018

Všem našim čtenářům, příznivcům, ale i všem ostatním lidem na této Zemi přejeme co nejšťastnější a nejpokojnější prožití vánočních svátků. Vánoce jsou svátky starší než kdy zaznamenaná historie, ve kterých člověk vždy oslavoval vítězství světla nad temnotou, života nad smrtí. V posledních stovkách let let se tyto svátky spojily s příběhem narození člověka, syna dvou…