Uzávěrka fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky je již tento pátek

V pátek 7. června je uzávěrka fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v březnu. Přihlásit se může každý, kdo zašle maximálně 4 snímky Jizerských hor emailem i vyvolané na adresu nadace. Výherce čekají hodnotné ceny od společnosti Canon a nejlepší fotografie přetiskne nadace do benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2020, jehož výtěžek pomůže lesům i rašeliništím Jizerských hor. 

Snímky je potřebné zasílat v dostatečném rozlišení minimálně 800 pixelů emailem i vyvolané s velikostí delší strany od 28 do 63 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. Po červnové uzávěrce se pustí porota do hodnocení došlých snímků. Vybere jednak 13 nejlepších fotografií do kalendáře a také kolem 40 ze kterých nadace sestaví putovní výstavu. Její vernisáž bude v říjnu, kde také vyhlásí výsledky a představí nový kalendář na rok 2020. „Porotu čeká nelehký úkol. Scházejí se nám opět opravdu nádherné fotky a přiznám se, že sám bych měl s výběrem těch nejlepších problém. Naštěstí to jsou profesionálové a jsem přesvědčen, že výběr se jim vždy povedl na jedničku. Myslím si, že vybírat bude z čeho i letos,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Jeden snímek na výstavu pak vybere i široká veřejnost v celoprázdninovém hlasování na internetu.

Nadace vyhlašuje fotosoutěž již podeváté a zájem je ze strany fotografů každým rokem značný. Celkově bylo přihlášeno přes 1 600 snímků a vydáno více jak deset tisíc kalendářů. Jejich prodejem pomohla nadace například s výsadbami původních dřevin do Jizerských hor, opravou návštěvnické infrastruktury, vybudováním rybího přechod na Smědé nebo záchraně rašeliniště na Nové louce. Letos bude výtěžek směrován na projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, jehož cílem je výsadba 14 100 sazenic geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor a budování přehrážek v místních rašeliništích, což povede ke zpomalení povrchového odtoku vody. Projekt je dílem Jizersko-ještědského horského spolku a nadace se zavázala, že na něj sežene více jak 350 tisíc korun na spolufinancování evropské dotace.

„Velice mě těší zájem o kalendář, který každým rokem stoupá. Loňský náklad 1 600 výtisků byl prakticky celý rozprodán. Jednotlivci si s ním celoročně připomínají krásné pohledy na oblíbené pohoří a firmy ho zas používají jako poděkování jejich zaměstnancům či obchodním partnerům. Vážím si každého, kdo nám tímto způsobem pomáhá s finančně náročnými projekty, které jsou však v kontextu dnešní doby čím dál tím důležitější. Naše zacílení posledních let na zadržování vody v krajině a citlivou práci s ní i zvyšování druhové rozmanitosti lesů se ukazuje jako správné,“ vysvětluje Petrovský.

Veškeré podrobnosti k fotografické soutěži Zaostřeno na Jizerky včetně vyhlášení a pravidel naleznete na webu www.nadaceivanadejmala.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt