Koalice plánuje smést ze stolu i ty námitky k územnímu plánu, které podepsaly tisíce občanů

Nový návrh územního plánu už je na světě. Radnice ale jeho podobu tají, a to i zástupcům veřejnosti, kteří stojí za hromadnými námitkami. Tajemník radnice spolu s primátorem města J. Zámečníkem toto utajení obhajují tím, že nechtějí zveřejnit rozpracovanou verzi územního plánu a tím někoho uvést omyl. 

My v LOL! Jsme přesvědčeni o tom, že podstatné materiály radnice tajit nemá, že stačí uvést, že nemusí jít o konečnou verzi. A proto návrh zveřejňujeme. Zvlášť, když z něj vyplývá, že koalice hodlá námitky veřejnosti smést ze stolu. V některých případech je dokonce navržen pravý opak toho, co občané navrhovali!

Budeme jen rádi, pokud by ještě došlo ke změnám a například se ukázalo, že kompletní zamítnutí námitek ještě nebylo definitivní…

NÁMITKY ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI:

Ostašov: Nesouhlas s plochou výroby

Nový návrh: v přímém rozporu – naopak je navrženo další rozšíření ploch výroby ve srovnání s návrhem z r. 2018 o plochu mezi Kovošrotem a slévárnou a v zeleném pásu u ul. Švermova.

Hřiště Svojsíkova: Nesouhlas s převedením do ploch pro bydlení.

Nový návrh: Plocha pro bydlení, požadavek na návrat k návrhu pro společné jednání odmítnut.

Hanychov: Nesouhlas se sběrnou obvodovou komunikací (Nová Puškinova)

Nový návrh: Námitce nevyhověno. Plocha přesunuta z rezervy do návrhové komunikace již T. Batthyánym. Svou roli mohlo sehrát i to, že některé pozemky pro plánovanou silnici jsou ve vlastnictví firmy Syner, která tak dosáhne jejich zhodnocení (jinak by byly v zeleni).

Vesec: Nesouhlas se zástavbou podél Šumné k rybníku Tajch

Nový návrh: v přímém rozporu – plochy pro bydlení naopak rozšířeny ve srovnání se stávajícím územním plánem; rozšíření provedl T. Batthyány, koalice ponechává.

Vesec, Doubí: Nesouhlas s regulativem “ploch smíšených na plochách bydlení”

Důvodem obava z dalšího zhoršení kvality bydlení.

Nový návrh: Řada ploch smíšených převedena přímo do ploch průmyslu, a to včetně ploch, kde nyní sídlí firmy značně zatěžující životní prostředí zápachem případně dýmem a dalšími negativními efekty (Likto, Oleo Chemical). Žádné plochy pro bydlení nově ochráněny nejsou.

Doubí: Nesouhlas s řadou ploch l zástavbě, mj. plocha bývalého parku u staré školy

Nový návrh: plocha k zástavbě, kterou ze zeleně změnil již T. Batthyány, podobné řešení i u dalších dříve zelených ploch.

„Především Starostové tvrdili, že územní plán už nechtějí měnit proto, aby jej mohli co nejrychleji schválit. Tvrdili, že se pokusí problematická místa vyřešit po schválení nového územního plánu. Jejich postup nedával logiku ani tehdy, ale výsledkem jejich ročního snažení je pravý opak. Územní plán doznal podstatných změn a na řadě míst udělali pravý opak toho, co žádala veřejnost. Tohle rozhodnutí není jen nedodržením předvolebních slibů, ale jejich pravým opakem.” upozorňuje Jaromír Baxa.

Nové změny v územním plánu

  • Lanovka na Maliník přes Rudolfov (v návrhu jako modrá čára středem Rudolfova)
  • Rozšíření ZOO
  • Parkovací dům pro TUL a parkování na zeleni v ul. Komenského
  • Rozšíření ploch pro průmysl.
  • Desítky drobnějších změn měnících intenzitu využití území.

“Na těchto nově zařazených změnách jasně vidíme, že když je vůle, tak se do současné podoby územního plánu klidně zasáhnout dá. A že se koalice nebojí ani takových zásahů, které přípravu územního plánu mohou svým rozsahem výrazně prodloužit. A tak jediným, kdo je odmítán, sou opět jen “obyčejní” občané města. Přesně v duchu úsloví, že všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsou si rovnější.” podotýká Zuzana Kocumová. 

Současnou podobu návrhu územního plánu nejdete zde: https://drive.google.com/open?id=1yJViYKQ3tUZui1F8HYj0kRLWATZx1_sL

Upozorňujeme však, že se tento návrh ještě může změnit!

Tisková zpráva LOL – Liberec otevřený lidem

Subscribe
Upozornit na
20 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného