Analýza: Sanace SFM Liberec, s.r.o.

Náš Liberec exkluzivně přináší analýzu navrhované finanční sanace společnosti SFM Liberec, s.r.o. ze skupiny Syner Group, kterou vypracoval místopředseda Sportovního výboru, ekonom Jan Kubeš. Tato analýza byla rozeslána všem členům zastupitelstva a členům Sportovního výboru a my ji přinášíme i našim čtenářům:

Analýza se skládá ze dvou částí. 1. část je tabulka nákladů na energie, 2. část je tabulka osobních nákladů od března do června, jak je zobrazena v analýze MOORE Czech Republic.

Důležité je na začátek říci, že vláda zakázala provoz až 12.3. 2020, led byl rozpuštěn kolem 17.3. a od 11.5.2020 se opět může na sportovištích sportovat.

Každý řádek tabulky MOORE Czech Republic, požadavku od SFM Liberec s.r.o. (dále jen SFM), jsem vzal a dotazoval se na jeho oprávněnost, možnosti financování, a potřebu jej sanovat z prostředků SML.

1. Část – přehled plánovaných nákladů na energie

Tabulka společnosti MOORE Czech Republic. (veškeré částky v tabulkách jsou v tis. Kč)

Opravy a údržba

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Opravy a údržba

30

50

130

30

240

 

Zde je čistě na provozovateli, jaké činnosti je nutné a není nutné zajistit a odhad výše nákladu.

Stanovisko: Zřejmě oprávněný náklad (kontrola: doložení faktur/cena obvyklá)

 

Spotřeba elektrické energie

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Spotřeba el.energie

525

250

100

100

975

 

Elektrická energie v měsíci březnu a dubnu jsou velmi pochybné. V březnu polovinu měsíce kryly náklady příjmy z provozu, navíc SFM v dubnu již neměla žádný provoz a veškeré sportoviště byla zavřená.

 

Stanovisko: Částečně neoprávněný náklad (doložení stavu elektroměrů a výše odběru subjekty v pronájmu, možnost snížení zálohových faktur, vyúčtování na konci roku, část platí subjekty v pronájmu v areálu). Řešení – půjčka od SML.

 

Spotřeba páry (tepla)

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Spotřeb a páry (tepla)

400

10

10

10

430

 

Spotřeba páry opět v březnu ve výši pravděpodobně za celý měsíc, kdy část měsíce bylo kryto příjmy z nájmu a provozu areálu.

 

Stanovisko: Částečně neoprávněný náklad (doložení stavu odběru k 1.3. a k datu uzavření areálu). Řešení – půjčka SML.

 

Spotřeba vody + stočné 

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Spotřeba vody + stočné

150

100

100

100

450

 

Spotřeba vody opět v březnu ve výši pravděpodobně za celý měsíc, kdy část měsíce bylo kryto příjmy z nájmu a provozu areálu. Zálohy na vodu duben-květen lze snížit a spíše se náklad jeví jako financování opětovného zprovoznění ledu. Červen z titulu uvolnění provozu nelze počítat.

 

Stanovisko: Částečně neoprávněný náklad (doložení stavu vodoměru v čase odstávky, vyúčtování vodného a stočného 2019). Řešení – půjčka SML.

 

Spotřeba plynu

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Spotřeb a plynu

750

806

400

350

2306

 

Spotřeba plynu opět v březnu ve výši pravděpodobně za celý měsíc, kdy část měsíce bylo kryto příjmy z nájmu a provozu areálu. Výše spotřeby plynu v březnu a dubnu proti květnu a červnu je otázkou. Může se jednat například i o temperování teploty prostorů, jak areálu, tak hotelu vedle. Část nákladů tak bude přefakturováno. Červen z titulu uvolnění provozu nelze počítat.

 

Stanovisko: Částečně neoprávněný náklad (doložení stavu plynoměru v čase odstávky, vyúčtování po subjektech/odběrových místech z roku 2019). Řešení – půjčka SML.

 

Srážková voda

Oblast

Březen

Duben

Květen

Červen

Celkem

Srážková voda

287

0

0

287

574

 

Srážková voda se platí zálohově, lze ji platit jak měsíčně, tak kvartálně. Z výše uvedené tabulky bych předpokládal platby kvartální. Tedy březnová částka je platba za měsíce leden, únor a březen. Červen pak za duben, květen a červen. Nevidím důvod sanovat platbu měsíců (leden, únor), ve kterých probíhal normální provoz a ve kterých provoz bude probíhat (1/2 května, červen).

 

Stanovisko: Neoprávněný náklad (doložení smlouvy s SČVK a plateb z 2019 a to i k nájemcům, pokud je). Řešení – půjčka SML.

 

Shrnutí: Výše plateb, které jsou SFM požadovány lze v mnohém rozporovat nebo se alespoň dotázat se na původ jejich výše a oprávněnost v této době.

 

 2. část – plánované osobní náklady 

Co se týká osobních nákladů. Tato položka je velmi sporná. Vzhledem k situaci, která většinu menších a středních podniků přiměla ke snížení mezd v řádech desítek procent, a i větší podniky i přes silné odbory k úsporám přistoupily (ČSA snižují mzdy o 60 %, jiné společnosti jako Škoda Auto snížila mzdu na 70 % a poté na 75 %) tak zde, z pozice řádného hospodáře bych očekával balíček opatření, který vedení SFM učinilo.

 První, co mne zaujalo v tabulce od společnosti MOORE Czech Republic byla částka za osobní náklady. Ta částka zřejmě odpovídá skutečnosti. Jestli to je správně, a nemělo dojít k úsporám i v této oblasti, to je na vedení SFM a jestli je na daňových poplatnících, leckdy pracujících na 50-80 % platu, aby sanovali ze svých daní částku, kterou nepokryje program Antivir, je na vedení SML a zastupitelstvu.

Druhá oblast, které je potřeba věnovat pozornost je skutečnost, kdy v březnu se požaduje po SML platba, která dorovnává celý měsíc. Jak jsem zmínil, SFM v březnu část měsíce fungoval, takže náklady na mzdy byly pokryty příjmy z provozu.

 Tabulka společnosti MOORE Czech Republic. (veškeré částky v tabulkách jsou v tis. Kč)

 

 Kalkulace březen: Provoz na 50 % měsíce, 50 % alokace platu, sanace Antivirem (764tis) se dostáváme na náklad 1 104 tis – 764 = 340tis Kč. Tato částka si všimněte, že zhruba odpovídá dvojnásobku částky duben či květen (kde se požaduje sanace celého měsíce). Viz upravená kalkulace v tabulce níže. U částky 298 tis bohužel není zřejmý původ a kalkulace.

 Pro ucelený přehled přikládám přehled osobních nákladů SFM v letech 2016-2018), zdroj výroční zprávy SFM a kalkulace odhadem pro 2020. Je evidentní, že náklady, ze kterých je počítána částka sanace je 100 %, nikoliv 80 %, ani 60 %. Částky jsou v celých tis. Kč.

 

 Kalkulace osobních nákladů 2020 je založena na průměru z analýzy MOORE a násobená počtem měsíců v roce.

Predikce vývoje osobních nákladů SFM s.r.o. a porovnání 2016-18

Shrnutí

Domnívám se, že co se týká příspěvku pro SFM s.r.o. tak první co bych se ptal je jaká opatření v oblastech fungování Sportparku vedení a pracovníci SFM Liberec s.r.o. učinili. Doposud jsem bohužel nenašel žádnou komplexní informaci, která by říkala například:

1) Zaměstnanci – 60 zaměstnanců je na 70 % platu a doma na překážku v práci – náklady jsme snížili o XY.

2)Provozní oblast – k 15.3. došlo k rozpuštění ledu, vypnutí teplé vody apod. Kroky, které podnikáme pro návrat k provozu – scénář A (květen), B (červen)

3) Finanční oblast – máme problém s úvěrem, ten a ten, a v tuto chvíli máme hotovost na účtu na 2 měsíce při těch a těch opatřeních.

 

Částka, která je teď potřeba na provoz tak není ve výši požadovaných záloh. Zálohy lze po komunikaci s dodavateli snížit (ověřeno např. u ŠCVK).

Zároveň ale konstatuji, že kompenzace na energie bych řešil půjčkou od SML, neboť dojde k přefakturaci na subjekty, které jsou ve Sportparku v pronájmu. Zde je pak mj. problém s alokací nákladů, kdy subjekty v pronájmu nemají vlastní měřící zařízení.

 

K platbě za zaměstnance. Tak zde bych vynechal měsíc červen úplně a měsíc březen a květen počítal 50 %. Jestli je SML povinno sanovat mzdu do 100 % výše je na rozhodnutí zastupitelů.

 

Ušetřené peníze, které odhadem mohou činit jednotky miliónů a město je ochotno darovat SFM, bych navrhl přesunout do pravidelné činnosti sportovních klubů a spolků, které se potýkají se stále se snižujícím příspěvkem na činnost. V 2019 bylo v dotačním fondu na sport 11mil, letos (2020) už jen 8,8mil. Prosím tedy zastupitelstvo, aby tyto prostředky místo na zálohy energií a na mzdy pracovníků soukromé společnosti přesunulo do dotačního programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže.

 

Závěr

Pokud jste dočetli dokument až sem, děkuji, že jste mu věnovali váš čas. Prosím berte tuto krátkou analýzu jako pohled člověka, který se o sport v Liberci zajímá a zároveň se snaží hledat cesty k jeho rozvoji. Možná budete mít na některé otázky odpověď hned, a to buď na základě dat z roku 2019 nebo neuveřejněných informací. A to je dobře. Jen tak jako se ptám já se může zeptat kterýkoli občan Liberce.

 

Přeji Vám čistou mysl, imunitu na lobby a pěkný den.

 

S pozdravem

Ing. Mgr. Jan Kubeš

foto: mapy.cz

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Reakce koaličních stran Starostů, ANO a Pirátů na nebývalou krizi důvěryhodnosti je ubohá. Bez jakékoliv sebereflexe vykládají aktuální korupční jako selhání jednotlivců. Opomíjejí ovšem