19. Květen, 2020

Stovky lidí ze sídliště Zelené údolí se cítí ohroženy postojem města Liberce, které označuje smlouvu z 90. let, na jejímž základě byly postaveny byty v Zeleném údolí, za neplatnou. Primátor Jaroslav Zámečník mluví o kostlivci ve skříni a pozůstatku divokých devadesátých let. Nicméně jeho vlastní podpis z té doby ukazuje, že osobně, tehdy ještě v barvách ODS, stál u…

19. Květen, 2020

Revitalizaci areálu bývalé slévárny Ostašov tlačí náměstek Jiří Šolc bez ohledu na tisíce obyvatel Františkova. S investorem se domluvil na dopravním napojení zóny, kdy budou všechny kamiony projíždět ulicí Švermova přes tuto hustě obydlenou městskou čtvrť. Z odborných podkladů přitom vyplývá, že toto řešení zvýší zátěž těžkou nákladní dopravou na ulici Švermova o závratných 60 –…