Která památka si letos zaslouží ocenění? Rozhodněte!

Od včerejšího dne až do soboty 15. srpna mohou milovníci památek v internetovém hlasování vybírat vítěze zvláštního ocenění „Památky děkují“. To je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

V Libereckém kraji nominaci získala prezentace a péče o unikátní železniční stanici Martinice v Krkonoších a záchrana bývalého Beranova hostince v Bílé, Trávníčku. Odborná komise libereckého pracoviště Národního památkového ústavu nominovala dvojici památek, které se příkladnou péčí místních spolků výrazně podílejí na prezentaci památkového fondu v Libereckém kraji a pravidelně konanými akcemi v průběhu roku památkový fond zpřístupňují široké veřejnosti.

Zatímco celostátní odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky), může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do soboty 15. srpna.

Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších začal v roce 2012 vyvíjet aktivity ve věci záchrany a prezentace unikátně dochované místní železniční stanice. Po prohlášení stanice kulturní památkou byla v roce 2019 vybudována členy spolku v prostorách stanice železniční expozice a v blízkém okolí byla realizována naučná stezka. Celá naučná stezka o délce 1,5 km je vyznačena žlutou barvou a zahrnuta mezi oficiální turistické trasy KČT.

Vzhled informačních panelů navrhoval Ing. arch. Karel Hájek, autor návrhů rekonstrukcí mnoha historických železničních staveb, nebo Fantovy kavárny v historické budově Hlavního nádraží v Praze. Každý panel naučné stezky stojí na noze z kolejnice datované rokem 1899, tedy na autentické relikvii z doby výstavby lokálky Martinice – Rokytnice. Kolejnice byly objeveny při rekonstrukci rodinného domku čp. 86 v Martinicích ve stropní konstrukci. Obsah panelů je dílem badatelské činnosti členů spolku, výstavba proběhla svépomocí.

Muzeum „Nádraží Martinice“ a „Naučná stezka nádraží Martinice“ byly slavnostně otevřeny 31. srpna 2019 u příležitosti Oslav 120 let lokálky Martinice – Rokytnice za účasti předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery, senátora Jana Sobotky, starostů obcí na trati lokálky, zástupců Libereckého kraje a Národního památkového ústavu. Spolek se též prezentuje prostřednictvím webové stránky www.nadrazimartinice.cz.

Bývalý Beranův hostinec v Trávníčku neutěšeně chátral až do roku 2014, kdy jej zakoupili současní vlastníci. Ti již v tu dobu byli organizováni ve spolku Dubáci, jehož cílem je realizace okrašlovacích a kulturních aktivit na Českodubsku. Po zpracování stavebně historického průzkumu a projektové dokumentace započal spolek v roce 2015 se záchranou a obnovou bývalého hostince v Trávníčku. Cílem obnovy je uvést dům do podoby v období fungování „Hostince Pod Lipami“ cca na přelomu 19. a 20. století, tedy do doby jeho největší prosperity, ke které se vážou i nejzajímavější a poslední cenné stavební úpravy.

Veškeré řemeslné postupy jsou voleny tradičními tesařskými, zednickými a dalšími řemeslnými a restaurátorskými technikami. Jednotlivé stavební etapy probíhaly zcela v souladu s principy památkové péče a mohou sloužit jako vzorový příklad citlivé obnovy lidové architektury. Oprava byla provedena se zachováním maxima původních konstrukcí i prvků, včetně mimořádně zajímavých omítkových vrstev s dekorativní malbou.

V současné době slouží dům pro expoziční účely, kulturní akce, ale i opětovné zahájení příležitostného hostinského provozu s minipivovarem (Beranův létající pivovar).
Činnost spolku Dubáci, která zahrnuje i obnovu drobných památek (např. božích muk, křížků, kapliček, soch) a oživení tradičních zvyků (např. masopust, dožínky, poutě) má v celém Českodubsku velmi kladný ohlas. Spolek se též prezentuje prostřednictvím webové stránky www.dubaci.cz.

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci Miloš Krčmář říká: „Nominace obou spolků je nejen dokladem příkladné péče o kulturní památky, ale především ukázkovým oživením těchto památek a jejich zpřístupnění a prezentaci široké veřejnosti. Akce obou spolků dnes přesahují svým významem liberecký region a jsou vyhledávány návštěvníky i z jiných částí České republiky i ze zahraničí. Vzhledem k významu obou kulturních památek a práci spolků se Národní památkový ústav rozhodl jejich prezentaci podpořit též vydání informačních letáků, které jsou k dispozici v tištěné formě přímo na místě či v okolních infocentrech a v elektronické verzi na internetových stránkách libereckého pracoviště Národního památkového ústavu.“

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Národní památkový ústav patří mezi nejvýznamnější paměťové instituce v České republice a zároveň je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Tisková zpráva Národního památkového ústavu

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Zanedbané střední školství řeší vedení Libereckého kraje pět minut po dvanácté. Především v Liberci je kapacita gymnázií naprosto nedostatečná. Hejtman Půta tak pod tlakem kritiky