PRO KRAJinu: Chceme, aby kraj aktivně bránil rozvoji obytných satelitů

Krajský úřad Libereckého kraje aktuálně projednává Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Veřejné projednání, které se konalo ve čtvrtek 23. 7. od 12:30, nebylo ze strany kraje nijak hlasitě propagováno. A to přesto, že projednávaná dokumentace má bezesporu velký význam pro budoucí stavební rozvoj v kraji. Na podání námitek a připomínek je stanovena lhůta 7 dnů, sdružení PRO KRAJinu bude ve středu v 16:00 na podatelnu krajského úřadu svou připomínku odevzdávat.

 Připomínka se týká usměrňování obytné zástavby v okolí větších měst, Liberce, Jablonce a České Lípy. Kolem těchto měst vymezují ZÚR LK tzv. rozvojové oblasti, které připouští větší rozsah záborů volné krajiny pro plošný rozvoj jednotlivých obcí. Vychází se z toho, že jde o investorsky nejatraktivnější území a má smysl výstavbu jak komerčních, tak obytných domů směřovat právě do těchto oblastí.

„Tato logika je v zásadě správná, nicméně v projednané dokumentaci je zpracována velmi hrubě, až nepřesně. Rozvojová oblast Liberec zahrnuje kromě Liberce a Jablonce dalších 20 obcí vč. např. Kryštofova Údolí, Nové Vsi, Dalešic či Pulečného. Tyto menší obce zpravidla nemají vlastní školky a školy, na spádová města nejsou napojené komfortní veřejnou dopravou. Rozvoj v nich by tak způsoboval růst automobilové dopravy a nepřiměřené rozlézání zástavby do volné krajiny,“ vysvětluje Jindřich Felcman, specialista na územní plánování, spolupředseda libereckých zelených a člen kandidátky PRO KRAJinu.

Doplňuje ho lídr PRO KRAJinu a krajský zastupitel Josef Šedlbauer: „Chtěli bychom, aby kraj převzal větší odpovědnost za to, jak se jeho území rozvíjí. Současné vedení kraje nechává vše na obcích, byť mohou mít jejich dílčí rozhodnutí dalekosáhlé dopady i na obce sousední. Příkladem může být rozvoj Šimonovic, kde v minulých letech došlo ke zdvojnásobení počtu obyvatel, a obec přitom stále nemá ani školku. Když lidé z těchto nových obytných satelitů ráno najíždí do Liberce, není divu, že dochází k dopravním zácpám a nestačí kapacita parkovišť.“

V připomínce se tak navrhuje zpřesnění pravidel pro dotčené rozvojové oblasti Liberec-Jablonec a Česká Lípa-Nový Bor. „Intenzivnější obytná výstavba by měla být přípustná jen v sídlech s dostatečnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody), popř. v menších obcích, které jsou ale na spádové město napojeny železnicí,“ popisuje obsah připomínky J. Felcman.

Připomínku budou zástupci sdružení PRO KRAJinu předávat na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec) ve středu 29. 7. 2020 v 16:00. V tu dobu může každý přidat na připomínku podpis. FB událost: https://www.facebook.com/events/2336777819950763

Obr.: Rozvojová oblast Liberec – výřez ze ZÚR LK. Komplet ke stažení zde: https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani

Tisková zpráva sdružení PRO KRAJinu, kandidátní listiny Zelených, LES a nezávislých osobností

Subscribe
Upozornit na
31 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,