PRO KRAJinu: Chceme, aby kraj aktivně bránil rozvoji obytných satelitů

Krajský úřad Libereckého kraje aktuálně projednává Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Veřejné projednání, které se konalo ve čtvrtek 23. 7. od 12:30, nebylo ze strany kraje nijak hlasitě propagováno. A to přesto, že projednávaná dokumentace má bezesporu velký význam pro budoucí stavební rozvoj v kraji. Na podání námitek a připomínek je stanovena lhůta 7 dnů, sdružení PRO KRAJinu bude ve středu v 16:00 na podatelnu krajského úřadu svou připomínku odevzdávat.

 Připomínka se týká usměrňování obytné zástavby v okolí větších měst, Liberce, Jablonce a České Lípy. Kolem těchto měst vymezují ZÚR LK tzv. rozvojové oblasti, které připouští větší rozsah záborů volné krajiny pro plošný rozvoj jednotlivých obcí. Vychází se z toho, že jde o investorsky nejatraktivnější území a má smysl výstavbu jak komerčních, tak obytných domů směřovat právě do těchto oblastí.

„Tato logika je v zásadě správná, nicméně v projednané dokumentaci je zpracována velmi hrubě, až nepřesně. Rozvojová oblast Liberec zahrnuje kromě Liberce a Jablonce dalších 20 obcí vč. např. Kryštofova Údolí, Nové Vsi, Dalešic či Pulečného. Tyto menší obce zpravidla nemají vlastní školky a školy, na spádová města nejsou napojené komfortní veřejnou dopravou. Rozvoj v nich by tak způsoboval růst automobilové dopravy a nepřiměřené rozlézání zástavby do volné krajiny,“ vysvětluje Jindřich Felcman, specialista na územní plánování, spolupředseda libereckých zelených a člen kandidátky PRO KRAJinu.

Doplňuje ho lídr PRO KRAJinu a krajský zastupitel Josef Šedlbauer: „Chtěli bychom, aby kraj převzal větší odpovědnost za to, jak se jeho území rozvíjí. Současné vedení kraje nechává vše na obcích, byť mohou mít jejich dílčí rozhodnutí dalekosáhlé dopady i na obce sousední. Příkladem může být rozvoj Šimonovic, kde v minulých letech došlo ke zdvojnásobení počtu obyvatel, a obec přitom stále nemá ani školku. Když lidé z těchto nových obytných satelitů ráno najíždí do Liberce, není divu, že dochází k dopravním zácpám a nestačí kapacita parkovišť.“

V připomínce se tak navrhuje zpřesnění pravidel pro dotčené rozvojové oblasti Liberec-Jablonec a Česká Lípa-Nový Bor. „Intenzivnější obytná výstavba by měla být přípustná jen v sídlech s dostatečnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody), popř. v menších obcích, které jsou ale na spádové město napojeny železnicí,“ popisuje obsah připomínky J. Felcman.

Připomínku budou zástupci sdružení PRO KRAJinu předávat na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec) ve středu 29. 7. 2020 v 16:00. V tu dobu může každý přidat na připomínku podpis. FB událost: https://www.facebook.com/events/2336777819950763

Obr.: Rozvojová oblast Liberec – výřez ze ZÚR LK. Komplet ke stažení zde: https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani

Tisková zpráva sdružení PRO KRAJinu, kandidátní listiny Zelených, LES a nezávislých osobností

Subscribe
Upozornit na
31 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.