24. Září, 2020

Promyšlený a z krajských peněz dobře placený marketing už nemůže zastřít očividnou skutečnost, že někteří vrcholní politici Starostů pro Liberecký kraj své pozice ve vedení kraje buď zneužívají, nebo nezvládají. Jedním z příkladů jsou současná vzájemná obviňování z kriminálních činů mezi Martinem Půtou a jeho dlouholetou pravou rukou, Markem Pietrem. Jejich tvrzení jsou tak diametrálně odlišná, že…

24. Září, 2020

Dozorčí rada krajské akciové společnosti Silnice LK nabízí svou rezignaci. Je to reakce na tvrzení kraje, že Silnice LK nakupovala roky předraženou naftu od společnosti MOVI Oil, která je spjata s osobou podnikatele Jiřího Vařila. Jenže, jak upozornil Náš Liberec, vedení kraje tuto skutečnost znalo 8 let a neudělalo nic. Dozorčí rada dává vše za…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.