nášLiberec

Search

O MHD v Jablonci rozhodovaly sekundy. Postup města může mít fatální následky

V Jablonci o MHD na příští dva roky rozhodovaly minuty nebo spíš vteřiny. A to doslova. Jak vypátral  Náš Liberec, město Jablonec nad Nisou „zjistilo“ soudní opatření, které ji zakazuje podepsat smlouvu s provozovatelem MHD, pouhou minutu poté, co tuto smlouvu zveřejnilo v registru. Jenomže Jablonec si tím možná zadělal na pořádný průšvih.

V Jablonci nad Nisou má příští dva roky zajišťovat autobusovou MHD společnost UMBRELLA Coach & Buses, s.r.o. (Umbrella). Podepsání smlouvy s Umbrellou schválila většina 19 jabloneckých zastupitelů 5. listopadu tohoto roku. Společnost má v Jablonci jezdit dva roky za cenu 44,56 Kč na kilometr.

Firma nepodala nejnižší nabídku, soud dal za pravdu dalšímu uchazeči

Jenomže Umbrella nepodala nejnižší nabídku. Společnost About me, s.r.o. (About me), která již na jaře letošního roku vyhrála soutěž na původní desetiletou zakázku, která byla následně kvůli průtahům s Antimonopolním úřadem zrušena, přišla na poslední chvíli s výhodnější cenou.  About me nabídla 44,21 Kč na kilometr, což dělá za dva roky zhruba jeden milion korun rozdílu pro městskou kasu.

Firma About me se s postupem jablonecké radnice nesmířila – tvrdí například, že město netransparentně měnilo na poslední chvíli podmínky a nedalo jim to řádně vědět – a podala podnět ke krajskému soudu v Liberci. Ten ji dal za pravdu a předběžným opatřením z 9. listopadu zakázal, jak jako první informoval Náš Liberec, Jablonci nad Nisou smlouvu s Umbrellou podepsat.

Jenomže vedení Jablonce dnes tvrdí, že soud rozhodl pozdě a smlouva s Umbrellou je již řádně podepsaná i zveřejněná v registru smluv. Primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský (ODS) k tomu 12. listopadu vydal vyjádření: „Usnesení bylo doručeno do datové schránky města pozdě, až dne 10. 11. 2020, po uzavření předmětné smlouvy a také po její publikaci prostřednictvím registru smluv. Předběžné opatření proto není možné vykonat. Smlouva s UMBRELLA Coach & Buses, s.r.o., je nyní proto platná a účinná.“

Rozhodovaly minuty, soudní zákaz ale přišel jako první

Jak ale ze zákona povinné zveřejnění v registru smluv skutečně probíhalo? Náš Liberec zjistil, že velice prapodivně. Respektive, že rozhodovali minuty nebo spíše sekundy rozdílu. Podívejme se tedy na harmonogram datové schránky města Jablonce nad Nisou z onoho osudného dne 10. listopadu, kdy na jabloneckou radnici dorazil soudní zákaz podpisu smlouvy s Umbrellou a zároveň město splnilo zákonnou podmínku, tedy zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Tato data jsou podloženy veřejnými zdroji i vyjádřením krajského soudu v Liberci.

11: 47 – do datové schránky jablonecké radnice dorazilo soudní opatření, které městu Jablonec nad Nisou zakazuje podepsat smlouvu se společností Umbrella

11: 56 – město Jablonec nad Nisou publikovalo smlouvu s firmou Umbrella v registru smluv

11: 57 – město Jablonec otevřelo zprávu od krajského soudu v Liberci, který ji smlouvu s Umbrellou zakazuje

Tento postup radnice musí budit dojem, že se město Jablonec urychleně snažilo splnit všechny zákonné podmínky k tomu, aby smlouva s Umbrellou vstoupila v platnost i přes soudní zákaz. Vedení Jablonce to tak nevidí. Argumentuje, že právě díky tomuto harmonogramu byly všechny zákonné podmínky splněny.

„Město podepsalo a zveřejnilo předmětnou smlouvu se spol. Umbrella, Coaches  & Buses, s.r.o., zcela standardním způsobem. V časové ose daných úkonů nelze spatřovat záměr, neboť město „neotevřelo datovou schránku od krajského soudu“, ale v daný časový okamžik se oprávněná osoba přihlásila do systému datové schránky města, aniž by mohla znát adresáty doručených zpráv. Tímto okamžikem (přihlášením oprávněné osoby do datové schránky) se považují datové zprávy mimo výkon veřejné správy za doručené. Smlouva byla publikována v souladu se zák. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).,“ zní dnešní oficiální stanovisko Jablonce nad Nisou na dotaz naší redakce.

Jenže to nemusí být pravda. V roce 2010 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ve věci města Zlína, kde se jasně konstatuje, že u orgánů veřejné moci je rozhodujícím momentem datum doručení do datové schránky a nikoliv otevření zprávy v datové schránce.

V tomto judikátu se píše: „Předáním soudu je přitom v případě podání učiněného prostřednictvím datové schránky nutno rozumět již okamžik dodání (tj. okamžik, od kterého je datová zpráva dostupná v datové schránce příjemce zprávy – zde krajského soudu), a nikoli okamžik, kdy se soud s obsahem tohoto podání seznámí po přihlášení do své datové schránky tak, jak upravuje § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.“

About me se nevzdává, poukazuje i na neúplnost smluv

Společnost About me se cítí postupem města Jablonce nad Nisou poškozena. „Postup statutárního města Jablonec nad Nisou při výběru provozovatele městské hromadné dopravy sleduji s velkým zklamáním.,“ uvedl pro Náš Liberec majitel společnosti About me Radek Novotný.

„Naše společnost se o možnost poskytovat tuto službu zajímá dlouhodobě, na začátku léta jsme s nejlepší nabídkou vyhráli desetiletou zakázku. Soutěž byla městem zrušena. V zatím poslední soutěži v režimu nouze, ve které Jablonec nad Nisou hodnotil cenu za kilometr, jsme znovu přišli s nejvýhodnější nabídkou. Navíc jsme připraveni zajistit práci místním jabloneckým řidičům, kteří dokonale znají zdejší náročné podmínky.“, doplňuje stanoviska společnosti Radek Novotný.

Jednatel About Me Radek Novotný nadále upozorňuje, že smlouva s Umbrellou byla Jabloncem nad Nisou uveřejněna bez všech náležitých příloh, což odporuje metodickému návrhu Ministerstva vnitra ČR a takto zveřejněná smlouva nemůže být brána jako řádně uveřejněná.

V našem dopisu pro město Jablonec nad Nisou upozorňujeme, že v registru smluv byla uveřejněna pouze vlastní smlouva, nedošlo ke zveřejnění příloh č. 1 až 9. K tomu však nejméně u příloh č. 1-8 smlouvy není dán žádný zákonný důvod, neboť tyto přílohy č. 1-8 neobsahují technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor ani výpočet a ani nejde o obchodní tajemství dopravce (naopak příloha č. 9 způsob výpočtu jednotkových cen obsahuje a jde tedy také o obchodní tajemství).,“ vysvětluje Radek Novotný

Pokud se společnost About me s přístupem města Jablonec nad Nisou nesmíří a znovu se obrátí na soud, může to znamenat výrazné komplikace pro MHD v 45 tisícovém městě. Na důsledky záměrného ignorování či obcházení soudního opatření upozorňoval již před třemi týdny Náš Liberec. Dnes variantu soudního sporu nepřímo potvrzují i zástupci About me, kteří se cítí být poškozeni.

Vedení Jablonce tak riskuje, že město nejen zatáhne do dlouhodobého soudního sporu, ale hlavně že uvrhne do nejistoty desítky tisíc lidí, kteří jsou každý den odkázaní na služby městské hromadné dopravy. Není to moje firma, kdo si bere lidi jako rukojmí. Je to ješitnost jedinců a prosazování zájmů různých subjektů, bez ohledu na sociální dopady a ekonomickou výhodnost.,“ uzavírá Radek Novotný z About me.

 

 

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
16 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali