nášLiberec

Search

Josef Beneš, Stavario: Náš software je pro veřejnou správu často až moc transparentní

Ceny stavebních veřejných zakázek jsou obrovský problém. Zejména v Liberci a v Libereckém kraji, kde je politika do značné míry ovládaná velkými stavebními firmami, je navyšování cen za stavby alarmující. Málokterý projekt se veřejné kase neprodraží a u těch největších jsou to nezřídka desítky milionů korun. Technický dozor investora pak častokrát funguje ve prospěch stavební lobby a ne ve veřejném zájmu.

Proti tomuto organizovanému zneužívání veřejných prostředků bojují státní orgány i neziskový sektor. Ale v poslední době přichází i ze soukromé sféry nápady a nástroje, jak tomu zamezit a zprůhlednit tak celý stavební proces. Jedním z nich je i software pro stavaře od firmy Stavario, který slibuje svým uživatelům větší transparentnost při hlídání staveb, ale například i dělníkům větší ochranu odměn, na které mají skutečný nárok. O jeho možnostech jsme si povídali s jednatelem firmy, Josefem Benešem.

Váš software působí překvapivě přehledně i pro laika/nestavaře. Můžete prozradit, kde se zrodila myšlenka na jeho vytvoření?

Byl jsem zaměstnaný ve velkých i malých firmách a všude se řešily procesy stejně: tužka, papír, excel. A když už byla nějaká aplikace, tak byla složitá a nebo řešila jen dílčí problém, například automatizaci. Nebylo nic komplexního, co by vycházelo z praxe. Často se podvádělo. Jak na úrovni dělníka, tak ve vedení firmy a nešlo s tím nic dělat, člověk se často musel přizpůsobit a švindlovat také.

Při našem prvním rozhovoru jste zmínil, že podobné aplikace fungují běžně v zahraničí, například na západ od nás. Máte nějaké příklady?

V zahraničí zatím fungují zatím jen dílčí aplikace, které právě řeší jen jeden nebo dva problémy. Docházku nebo stavební deník. Správu majetku a sklad, požadavky a focení. Naše aplikace je unikátní v tom, jak je poskládaná a jak sbírá data. Bereme data z mobilních telefonů od konkrétních řemeslníků a následně náš ERP systém tyto data zpracovává a automatizuje procesy. Například dělník se ráno přes telefon přihlásí do práce na stavbu. Automaticky se zapíše jeho přítomnost do stavebního deníku, jeho mzda se spočítá, spočítá mzdové náklady na jednotlivé projekty, zkontroluje se GPS, jestli se přihlásil na stavbě nebo jinde, stáhnou se fotky do stavebního deníku, a další…

Pojďme ke konkrétním věcem. Častým problémem, který se nezřídka projevuje u korupčních kauz (nejen) v Libereckém kraji, jsou například fiktivní faktury, které stavbu/veřejnou zakázku prodražují. Ať se jedná o materiál, odvedenou práci nebo například údajně zaměstnané dělníky, často zahraniční. Pochopil jsem dobře, že Váš software možnost takových praktik minimalizuje?

Přes aplikaci sbíráme fotky každý den. Takže fakturovat něco, co se neprovedlo, je extrémně náročné, ba i nemožné. Vidíte pracovníky přímo na stavbě. Zároveň veškeré dokumenty. A navíc přístup do deníku můžete zpřístupnit široké veřejnosti. Nic to nestojí, jen 3 kliknutí.

Zadavatel, tedy i veřejný sektor, má možnost permanentní kontroly. Nemůže se tedy stát, že dodavatel zpětně argumentuje něčím, co nemuselo být reálně provedeno, jako je tomu u výše zmíněných kauz, obvyklé. Nepletu se?

Přesně tak. Bohužel to je pro někoho až moc transparentní. Před pár lety jsem byl na jednání se zastupiteli Děčína kde mi bylo řečeno, že dokud to nebude povinné, tak to nechtějí. Protože to je až moc transparentní a každý by do toho viděl. Dnes se změnili zastupitelé a Děčín po předešlých problémech využívá Elektronický deník (bohužel konkurenční), který nemá tolik funkcí…

Pro investora, ale i realizátora stavby se tak snižuje možnost nekonečných reklamací, je-li vše pod kontrolou ze všech stran, musí dojít k aktuálnímu odsouhlasení případných víceprací. Je to tak?

Přesně. Papírový deník a fotky ze stavby běžně skoro nemáte a nemůžete tak rychle reagovat. Pokud má kdokoli možnost vidět vše každý den, nedá se to oblbovat.

Tvrdíte, že Váš software je zároveň ochranou zaměstnanců. U zejména zahraničních dělníků, kteří tvoří na každé větší stavbě nezanedbatelné procento, je běžnou praxí, že dostávají zlomek toho, co odpracovali a je vyfakturováno…

Každý zaměstnanec v aplikaci vidí, kolik má odpracováno na minutu. Bohužel je dnes běžná praxe, že na stavbách je pořád plno nelegálních dělníků a náš software je vlastně okamžitě zveřejní a není tedy úplně reálné, aby se to používalo na velkých stavbách. Opravdu to odkryje vše. Dají se ale některé funkce aplikace uzavřít. Plno firem to tak i dělá a nevyužívá aplikace na plno. Ale snad se i to časem změní.

Máte nějaké odezvy od veřejné správy na Vaši aplikaci?

Bohužel často negativní, protože nechtějí, aby stavby byly tak transparentní. Znamená to pro ně velký dohled, a to ze strany široké i odborné veřejnosti. Máme zatím jedno město, které aplikaci využívá, ale také ne úplně na plno ?

Děkuji za rozhovor a ať se daří.

Otázky kladl Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32