Liberec oficiálně zahájil mezinárodní architektonickou soutěž Papírák 2030

Město Liberec dnes oficiálně zahájilo mezinárodní architektonickou soutěž na budoucí podobu Papírového náměstí. Formou takzvaného soutěžního dialogu organizátoři oslovili celkem 65 ateliérů. O vítězném návrhu rozhodne závislá a nezávislá porota letos v září.

Vyhlášením soutěže město odstartovalo pomyslný závod pro desítky architektů a ateliérů, kteří po několika letech příprav dostávají jedinečnou příležitost v následujících měsících navrhnout, jak se má v Liberci do budoucna proměnit městská čtvrť známá jako tzv. „Papírák“.

„Podobně náročnou soutěž Liberec vypisuje po dlouhých 20 letech, a to rovnou na jeden z nejzajímavějších a zároveň nejtěžších úkolů ve městě – proměnu tzv. Papíráku. Přestože se v minulosti na toto území soustředilo už několik generací architektů, stále hledá svou budoucí podobu. Návrh nové čtvrti je skutečnou výzvou nejen pro účastníky soutěže, ale především pro samotné město. Výstupem by měla být celková představa rozvoje v podobě „masterplanu“. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území a architektonicko-krajinářský návrh Městských teras. Ten pak bude rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle šéfa Kanceláře architektury města (KAM) Liberce Jiřího Janďourka je dnes zahájený soutěžní dialog jednou z nejdůležitějších porevolučních rozvojových výzev a zároveň obrovskou příležitostí pro Liberec. A zároveň šancí, jak území Papírového náměstí proměnit v moderní čtvrť, která se stane reprezentativní ukázkou toho, jak lze podobné lokality v centru revitalizovat. Cílem je vytvořit území, které se integruje do života města a bude vyhledávanou adresou pro život, podnikání, zábavu i přemýšlení.

„Jde o čtvrť, která se pro část obyvatel města stala místem zmaru, zatímco jiní v ní spatřují prostor úzce spjatý s cennou historií Liberce, nebo svobodný prostor, který má ohromný potenciál. Za mě je to ale především možnost, jak vyřešit budoucí podobu této lokality. Rádi bychom využili těchto potenciálů a rozvoj této jedinečné části města nasměrovali ke kulturně kreativní čtvrti, k principům uhlíkově neutrální čtvrti, a města krátkých vzdáleností. Nebude to jednoduché, protože to místo v sobě ukrývá mnoho otazníků a nevyřčených otázek. Kolegové architekti proto stojí před velkou výzvou, nicméně jsem přesvědčený, že se nám sejde řada skvělých návrhů,“ říká šéf KAM Liberec Jiří Janďourek.

INFO k soutěžnímu dialogu:

SOUTĚŽNÍ DIALOG PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI:

https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1596.html

FINANCE:

Předpokládaná hodnota Územní studie je 600 000 Kč.

Předpokládaná hodnota projektové dokumentace Městských teras je 3 900 000 Kč.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci Městských teras jsou 30 000 000 Kč.

Pro 4 účastníky je připraveno dohromady 1 600 000 Kč na náhrady výloh.

POROTA:

Dipl. Ing. Peter Gero, Ing. arch. Lukáš Kohl, Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Ing. arch. Petr Štefek, Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. a zástupci města Ing. Jaroslav Zámečník CSc., Marek Vávra, Mgr. Jindřich Felcman Ph.D., Ing. arch. Ing Jiří Janďourek, Adam Lenert

TERMÍNY a HARMONOGRAM:

do 7. 3. 2022 Lhůta pro podání Žádostí o účast

do 1. 4. 2022 Lhůta pro podání Metodiky přístupu

do 15. 4. 2022 Rozeslání protokolu o snížení počtu řešení a výzvy k podání Konceptu – výběr 4 účastníků

3. 5. 2022 Prohlídka soutěžního místa a úvodní workshop

do 10. 6. 2022 Lhůta pro podání Konceptu

17. 6. 2022 Zasedání hodnotící komise – prezentace Konceptů a jejich hodnocení

do 24. 8. 2022 Lhůta pro podání Nabídky

9. 9. 2022 Zasedání komise – hodnotící zasedání k hodnocení Nabídky

Září 2022 Schválení výsledků Zadávacího řízení Radou města Liberec

Říjen 2022 Uzavření Smlouvy

Soutěžní dialog vznikl ve spolupráci:

Kancelář architektury města Liberec, HAVEL & PARTNERS Kariéra, Platforma pro veřejný prostor, Pěstuj prostor

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.