Která obnovená památka si letos zaslouží ocenění? Hlasujte on-line!

Tradiční internetové hlasování veřejnosti pro vítěze speciálního ocenění „Památky děkují“ v soutěži Patrimonium pro futuro je spuštěno. Zájemci o památky mohou podpořit svůj oblíbený památkářský počin od 15. června do 30. září 2022.

Za Liberecký kraj bude o cenu Národního památkového ústavu usilovat jedna nominovaná památka v kategorii Restaurování. Odborná komise libereckého pracoviště Národního památkového ústavu nominovala jako příkladné obnovení mobiliárního fondu kazatelnu v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, jež se výrazně podílí na prezentaci nejen samotného bozkovského kostela, ale také celého památkového fondu Libereckého kraje. Celostátní odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování, památková konverze, objev/nález roku, prezentace a popularizace, záchrana památky). Veřejnost může podpořit některý z návrhů na Cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednu nominaci ze všech navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do 30. září 2022.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Kazatelna je nedílnou součástí mobiliáře kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, který patří místní římskokatolické farnosti. Pochází z roku 1754 a její autorství je připisováno dílně Jelínků z Kosmonos, jejíž působnost je v Bozkově v této době doložena.

„Před restaurátorským zásahem byla kazatelna v havarijním stavu. Povrch byl pokryt nečistotami a silnými vrstvami laků. Zásadním problémem bylo napadení dřevokazným hmyzem. Restaurátorskou akci, již lze hodnotit jako výbornou, provedl MgA. Ondřej Sklenář,“ komentuje stav kazatelny před zásahem restaurátora Jana Kurešová. Samotné restaurování probíhalo od roku 2018 ve třech etapách, kdy byla výsledkem záchrana a obnova kazatelny do své původní podoby, kterou měla v době svého vzniku. Kazatelna je prvním zrestaurovaným kusem mobiliáře kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově.

Tisková zpráva NPÚ v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz/uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v