Na pomoc přírodě věnovala nadace v loňském roce 3 milióny korun

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v roce 2023 zaměřovala svou pomoc na projekty zlepšující životní prostředí kolem nás. Celkově na ně věnovala i díky štědrosti svých dárců 3 miliony korun. Zaměřila se nejen na výsadbu druhově rozmanitých lesů, ale také na projekty pomáhající se zadržováním vody v krajině, pokračovala i s podporou ekologické výchovy dětí či kampaní na záchranu tetřívka v Jizerských horách. Nadace pomáhala na mnoha dalších místech a snaží se pro další generace zachovat životní prostředí v co nejlepším stavu.

„Vážím si všech lidí ochotných skrze naší nadaci pomáhat přírodě, ve které žijeme. Dary, které jsme v letošním roce obdrželi pomáhaly s konkrétními projekty,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Jedním z nich byla obnova rašeliniště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, kterou realizuje Jizersko-ještědský horský spolek a nadace získala peníze na jeho spolufinancování.

Tato lokalita byla v minulosti necitlivě odvodňována a cenné území tím dlouhodobě trpělo. Již před časem začal Jizersko-ještědský horský spolek v těchto místech budovat dřevěné přehrážky, které odtoku vody zabraňují. Loni se jich podařilo vybudovat 82 a další jsou v plánu dodělávat letos.

Nadace pokračovala i ve výsadbách druhově a věkově rozmanitých lesů. „I díky našim dárcům je za loňský rok v zemi přes 50 tisíc nových stromků. Lesy budou díky tomu stabilnější, přirozenější, zdravější a zároveň zvýší retenci vody v krajině,“ vysvětluje Petrovský. Za neméně důležitou považuje nadace i podporu ekologické výchovy nejmladší generace. Podpořila téměř dvě desítky škol a organizací pracující s mládeží v jejich ekologicko výchovných aktivitách. „Projektů, které jsme díky našim dárcům mohli podpořit, bylo však mnohem více. Děkujeme všem, kteří nám s tím pomohli a budeme rádi, pokud se zapojí i další,“ doplňuje Petrovský.

V roce 2023 oslavila nadace kulaté výročí. Před třiceti lety zažily Jizerské hory ekologickou katastrofu nebývalých rozměrů. Více než sto kilometrů čtverečných náhorní plošiny bylo po imisní a kůrovcové kalamitě velkoplošně odlesněno. Právě proto byla v roce 1993 založena Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, jejíž tehdejší název odpovídal stavu pohoří, které potřebovalo dobrý plán, oddané ochranáře a mnoho peněz.

Díky nadaci se podařilo sehnat první finance na nápravu nebývalé katastrofy, která hory postihla. Brzy snahu nadace podpořily osobnosti, firmy i zahraniční organizace miliónovými částkami a obnova Jizerských hor mohla začít. „Dnes už se hory zelenají, 30 let starý pohled na zubožené lesy je minulostí, ale vyhráno ještě zdaleka není. Zvláště v kontextu globální změny klimatu, která doléhá na lidi i přírodu a předkládá nám nové výzvy,“ říká Petrovský a doplňuje, „ochraně přírody se budeme věnovat i v příštím roce a budeme vděčni, pokud nám s tím pomůžete. Počet obnovených tůní, vysázených stromů, zachráněných rašelinišť či dětí, které prošly ekologickým vzděláváním, záleží na každém z nás. Budeme velice rádi, pokud svým darem naši snahu podpoříte.“

Pokud se chcete o činnosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody dozvědět více, podívejte na její internetové stránky, kde naleznete i konkrétní možné formy pomoci: www.nadaceivanadejmala.cz/

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy